ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ    Yıl: 2022   Sayı: 44

Nehir YALÇINKAYA, Seda YALÇIN, Malik BEYLEROĞLU, Özgür HAYKIR, Halil İbrahim GENÇ
1- EGZERSİZ İLE BİRLİKTE ALINAN MAGNEZYUM SİTRAT KULLANIMININ VÜCUT KOMPOZİSYONU, AEROBİK PERFORMANS VE YORGUNLUK DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.1
  Özet   Tam Metin
Murat Bekleyiş APAYDIN, Bayram KAYA
2- REKREATİF FAALİYETLERE KATILAN SPOR OKULU ÖĞRENCİLERİNİN KALP SAĞLIĞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.2
  Özet   Tam Metin
Ahmet ÖZŞİMŞEK, Burak YULUG, Ece Özdemir ÖKTEM, Şeyda ÇANKAYA, Umut DURAN
3- COVID-19 ENFEKSİYONU VE TEDAVİSİNİN MİGREN ENGELLİLİK VE AĞRI SORGULARINA ETKİSİ

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.3
  Özet   Tam Metin
Çetin TAN, Ebru ORHAN, Ali Serdar YÜCEL, Cumaali YAVUZ
4- SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE EVDE YAŞAM TATMİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.5
  Özet   Tam Metin
Yaşar DEMİR, Erhan DAĞ, Pınar KARAKUŞ, Saliha ÖZPINAR
5- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TOPLUMSAL CİNSİYET TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ALANYA ÖRNEĞİ

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.44.4
  Özet   Tam Metin