Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi    Yıl: 2021   Sayı: 39

Barış Utku ÖZDEMİR, Ali Serdar YÜCEL
1- FIRAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE EĞİ-TİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SPOR TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.3
  Özet   Tam Metin
Necmiye ÇÖMLEKÇİ, Dilek BAYKAL
2- KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA İMMÜNOTERAPİ VE TOKSİSİTE YÖNETİMİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.4
  Özet   Tam Metin
Funda ÖZPULAT, Nazmi BİLİR
3- TÜRKİYE KIRSALINDA UYGULANAN EĞİTİM MÜDAHALESİNİN ADOLESANLARIN SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.5
  Özet   Tam Metin
İoakim İPSEFTEL, Deniz ŞAHİN, Sabriye KARADENİZLİ TAŞKIN, Alim NURAYDIN, Nurbay ATEŞ
4- PROFESYONEL FUTBOLCULARDA ÇOK AĞIR EGZERSİZİN KAS AKTİVİTESİNE ETKİSİNİN TENSİYOMİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.2
  Özet   Tam Metin