Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi    Yıl: 2021   Sayı: 41

Nurcan ALAGÖZ, Kübranur VARLIKLIÖZ, Zekeriya ARSLAN
1- BEBEKLERİN TAMAMLAYICI BESLENMEYE GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN ANNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.1
  Özet   Tam Metin
Seda GÖGER, Ayşe ÇEVİRME
2- LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SİBER ZORBALIĞA İLİŞKİN DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.4
  Özet   Tam Metin
Kübranur VARLIKLIÖZ, Oğuz EMRE, Ayşegül (Ulutaş) KESKİNKILIÇ, Zekeriya ARSLAN, Nurcan ALAGÖZ, Semra AKTO
3- TÜRKİYE’DE YEME BOZUKLUKLARI İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.5
  Özet   Tam Metin
Kevser TUNCER KARA, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL
4- GÜVENLİK İKLİMİ VE KÜLTÜRÜNÜN GÜVENLİK PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.3
  Özet   Tam Metin
Özlem EKİZOĞLU, Mehmet ACET
5- SİGARA VE ALKOL KULLANIMLARINA GÖRE KADIN FUTBOLCULARIN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.2
  Özet   Tam Metin