Year:2019   Issue: 31   Area: FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 451

THE RELATIONSHIP BETWEEN PLAYING POSITION AND INJURY TENDENCY IN SEMI-PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS

Tamer ÇANKAYA ORCID Icon, Ömer DURSUN, Seda YATIK YEŞİLYURT, Muhammet Fatih UYSAL

Aim: The aim of this study was to analyze the relationship between injury tendency, body composition and performance parameters and whether or not these findings varies according to the playing position in semi-professional soccer players. Method: 97 semi-professional soccer player included. Body composition, balance, injury tendency, agility and flexibility parameters of the participants were assessed with tanita, y balance test, functional movement screening, t-run and sit and reach tests. Results: Weight and mineral density values were the sole body composition parameters that had showed significant difference between goal keepers and mid-field players in favor of goal keepers (p<0,05). It was observed that 27% of the atheletes had injury tendency. Functional movement screening and its sub scores were similar in all playing positions (p>0,05). Agility and flexibility values were similar in all positions (p>0,05). Right anterior and composite reach score of the goal keepers were better than mid field players (p<0,05). Conclusion: It was concluded that injury tendency is independent from playing position, it seems more beneficial using performance and injury tendency tests for individual follow-up instead of positional comparison.

Keywords: Injury, Agility, Balance, Flexibility.

Doi: 10.17363/SSTB.2019.31.2


ALT YAPIDA OYNAYAN FUTBOLCULARDA OYNANAN MEVKİ İLE SAKATLIĞA YATKINLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Amaç: Bu araştırma alt yapı futbolcularında sakatlanma riski ile vücut kompozisyon ve performans parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve mevkiler arası farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Çalışmaya toplam 97 altyapı futbolcusu dahil edildi. Katılımcıların tanita, y denge testi, fonksiyonel hareket görüntülemesi, t-koşusu ve otur-uzan testi ile vücut kompozisyonu, denge, sakatlanma riskleri, çeviklikleri ve esneklikleri değerlendirildi. Bulgular: Katılımcıların vücut kompozisyonu parametrelerinden yalnızca kemik mineral yoğunluğu ve vücut ağırlığı değerlerinde kaleciler ve orta saha oyuncuları arasında kaleciler lehine anlamlı fark bulundu (p<0,05). Katılımcıların %27’sinde sakatlanma riski olduğu görüldü. Fonksiyonel hareket görüntülemesi toplam skorları ve alt skorları mevkilerde benzerdi (p>0,05). Çeviklik ve esneklik tüm mevkilerde benzerdi (p>0,05). Kalecilerin sağ anterior ve kompozit y denge skorları orta saha oyuncularından daha iyiydi (p<0,05). Sonuç: Çalışmamız bulguları neticesinde sakatlanma riskinin sporcunun oynadığı mevkiden bağımsız olduğu sonucuna varıldı. Bu doğrultuda performansa ve sakatlanma riskine özgü testlerin alt yapı oyuncularında mevkiler arası kıyaslamadan ziyade bireysel performans takibinde kullanılmasının daha faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Sakatlanma, Çeviklik, Denge, Esneklik

Doi: 10.17363/SSTB.2019.31.2


50