Year:2023   Issue: 50   Area: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 641

Burak Ogulcan YILDIRIM ORCID Icon

THE IMPORTANCE OF COMPLIANCE WITH DISEASE MANAGEMENT IN PATIENTS WITH HEART FAILURE

Aim: This research aims to uncover the significance of adhering to the disease management guidelines for individuals suffering from heart failure, given its high prevalence and the consequential morbidity and mortality rates, as supported by the existing literature. Method: The article analyzed recent research studies on heart failure and CAD to determine the importance of patient compliance in disease treatment. The results were presented with statistics. Conclusion: Throughout the world, heart diseases are widely recognized as the primary cause of death and disability. These ailments can result in premature death, significant disability, and a substantial increase in healthcare expenses. Upon examining the factors that lead to the readmission of heart failure patients, it was discovered that non-compliance with physical activity, dietary recommendations, and drug therapy played a significant role. Patients' chances of recovery increase as they become more compliant with their treatment. To initiate the adaptation process, educating patients about their illness, considering their beliefs and values, evaluating their perspective on their health and the factors influencing it, and encouraging their involvement in treatment and care are crucial. It is worth noting that heart disease can be prevented with healthy lifestyle choices and nutrition or treated with a combination of medical intervention, nutritional therapy, and lifestyle changes post-diagnosis. Patients’ ability to afford self-care is crucial in maintaining a high quality of life following a diagnosis. Health professionals play a pivotal role in improving self-care behavior, a non-pharmacological approach that supports treatment, enhances the patient's quality of life and reduces the likelihood of repeated hospitalizations and financial strain. By identifying positive and negative beliefs surrounding patient compliance with treatment and focusing on the patient's attitude towards their treatment, health professionals can effectively enhance self-care behavior.

Keywords: Heart Failure, Self-Care, Patient Compliance, Quality of Life

10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.50.5


KALP YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARIN HASTALIK YÖNETİMİNE UYUMUNUN ÖNEMİ

Bu çalışmanın amacı, görülme sıklığı ve neden olduğu mortalite ve morbiditeler sebebiyle kalp yetmezliği olan bireylerin hastalık yönetimine uyumunun önemini literatür eşliğinde ortaya koymaktır. Yöntem: Kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığın (KAH) tedavisi ve bakımı için hastanın uyumunun önemli olup olmadığını ortaya koyan araştırma ve istatistik sonuçlarına yer verilmiştir. Sonuç: Kalp rahatsızlıkları dünya çapında önde gelen ölüm ve sakatlık nedeni olarak kabul edilmekte olup erken ölümlerin ve önemli bir yeti yitiminin nedenidir ve artan sağlık harcamalarının büyük bir kısmından sorumludur. Kalp yetmezliği olan hastaların tekrar yatışlarına neden olan faktörler incelendiğinde fiziksel aktivitelere, diyete yönelik önerilere ve ilaç tedavisine uyumsuzluk görülmüştür. Oysaki hastaların tedaviye uyumları arttıkça iyileşme oranı da artmaktadır. Bireyin hastalığa uyum sürecini başlatılabilmesi için hastanın hastalık hakkında bilgilendirilmesi, hastaya ait inanç ve değerlerinin önemsenmesi, bireyin sağlığına verdiği değeri ve bunu etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi, bireyin tedavi ve bakıma katılımının sağlanması gereklidir. Kalp hastalıklarının, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişikliği ile önlenebilen veya oluştuktan sonra tıbbi tedavi, beslenme tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile iyileştirilebilen bir sağlık sorunu olduğu bilinmektedir. Tanı konulduktan sonra yaşam kalitesini sürdürmede hastanın öz bakımını karşılayabilmesi önemlidir. Sağlık profesyonelleri hastanın tedaviye uyumu konusunda sahip oldukları olumlu ve olumsuz inançları tanımlayarak, tedaviye ilişkin inanca odaklanmak suretiyle tedaviye katkıda bulunan, hastanın yaşam kalitesini artıran, tekrarlı yatışları ve ekonomik yükü azaltan farmakolojik olmayan bir yöntem olan öz bakım davranışını iyileştirilebilecekleri vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalp Yetmezliği, Özbakım, Hasta Uyumu, Yaşam Kalitesi

10.17363/SSTB.2023/ABCD89/.50.5

Page Range: 79-87


90