Year:2017   Issue: 24   Area: SPORCUDA PERFORMANS GELİŞTİRME

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 351

EFFECT OF UNIT EXERCISE ON HAND GRIP STRENGTH OF THE ARCHERS

Yonca Süreyya SEZER ORCID Icon, Baha Engin ÇELİKEL ORCID Icon, Ercan GÜR ORCID Icon, Yüksel SAVUCU

Objective: The purpose of this study is to evaluate the difference of hand grip strength for male archers before and after one unit exercise. The study incorporated sportsmen of 16-19 (n=16) from the archery team of Elazığ Provincial Directorate of Youth and Sports. Method: All tests and evaluations (age, height, body weight, sports age, hand grip strength test) applied to the experimental group before starting exercise under the research were applied to the sportsmen immediately after the end of the exercise and relevant evaluations made. One unit exercise program consisted of the warm-up, cool down and shooting 200 arrows on target which were scheduled by the coach of the archery team for that day. For descriptive statistics analysis, paired t-test was utilized to determine the significance levels of hand grip strengths before and after the exercise. Significance level was indicated as 0.05 in analysis. Results: While the right hand grip strength of the sportsmen (n=16) was 41,4250 ± 2,24892 before the exercise, it was found significant as 42,2875 ± 2,24870 (p<0,05) after the exercise, and left hand grip strength determined as 39,2125± 2,04811 before the exercise was found significant as 39,3938± 2,12762 (p<0,05) in the aftermath. Conclusion: Consequently, it is no wrong to say that a statistically positive increase was observed on the hand grip strengths of the archery sportsmen following a unit of exercise, and this was linked to the complete in-muscle warming and coordination due to exercise performed with moderate, correct techniques.

Keywords: Archery, Hand Grip Strength, Arrow Shooting Exercise

Doi: 10.17363/SSTB.2017.3.1


OKÇULARIN EL KAVRAMA KUVVETİNE BİRİM ANTRENMANIN ETKİSİ

Amaç: Araştırmanın amacı erkek okçularda bir birim antrenman öncesinde ve antrenman sonrasında el kavrama kuvvetindeki değişimin değerlendirilmesidir. Araştırmaya Elazığ ili gençlik spor müdürlüğü okçuluk takımı 16-19 yaş grubu, (n=16) sporcusu dahil edildi. Yöntem: Araştırma kapsamında deney grubuna antrenmana başlama öncesinde tüm test ve ölçümler (yaş, boy, vücut ağırlığı, spor yaşı, el kavrama kuvveti testi) yapıldıktan sonra antrenman bitiminin hemen ardından da aynı testler tekrarlanıp değerlendirildi. Bir birim antrenman programı ise okçuluk takımı antrenörünün uyguladığı o günün plan ve programda olan ısınma, soğuma ve hedefe 200 ok atışından oluşturuldu. İstatistiksel analizlerinde tanımlayıcı istatistik yapıldı, egzersiz öncesi ve sonrası el pençe kuvvetleri arasındaki anlamlılık düzeylerinin belirlenmesinde ise eşleştirilmiş örneklemler t testi analizi yapıldı. Analizlerde önem düzeyi 0.05 olarak gösterildi. Bulgular: Sporcuların sağ el pençe kuvveti (n=16) egzersiz öncesinde 41,4250 ± 2,24892 iken egzersiz sonrasında 42,2875 ± 2,24870 (p<0,05), sol el pençe kuvveti ise egzersiz öncesinde 39,2125± 2,04811 iken egzersiz sonrasında 39,3938± 2,12762 (p<0,05) değerleri ile anlamlı bulundu. Sonuç: Sonuç olarak okçuluk sporcularında bir birim antrenman sonunda el kavrama kuvvetinde istatistiksel olarak pozitif yönde anlamlı bir artış olduğu görüldü. Bunun sebebinin ise antrenmanın orta şiddette doğru teknik hareketleriyle yapılmasından dolayı kas içi ısı ve koordinasyonun ve motivasyonun tam sağlanmasına bağlı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Okçuluk, El Kavrama Kuvveti, Ok Atış Antrenmanı

Doi: 10.17363/SSTB.2017.3.1


109