Year:2019   Issue: 31   Area: BASIC MEDICAL SCIENCES  

Funda KOCAAY
POSSIBLE EFFECTS OF INDUSTRIAL 4.0 TO WORK LIFE, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 
Industrial revolutions have brought many innovations to human life every time. Innovations in production and technology have increased the range of products and products and made them more accessible to the whole world. In addition, while bringing innovations to the social life of the employees and the business world, occupational health and safety issues were also raised. The possible effects of the Industry Revolution, which is the last of the industrial revolutions, during and after the dissemination of the Industry is not known clearly. The current information and insights focus on specific issues and their impact on occupational safety. This review discusses the potential impacts of the innovations introduced by Industry 4.0 on the working life and social life of the employees and the risks and opportunities that may arise in occupational health and safety issues.

Keywords: Industry 4.0, Occupational Health And Safety, Intelligent Factories, Work Life

Doi: 10.17363/SSTB.2019.31.4

ENDÜSTRİ 4.0’IN ÇALIŞMA HAYATI İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE OLASI ETKİLERİ
 
Sanayi devrimleri her seferinde insan hayatına birçok yenilikler getirmiştir. Üretimdeki yenilik ve teknolojiler ürün çeşitlerini ve ürün sayısını artırmış olup tüm dünya için daha ulaşılabilir yapmıştır. Bunun yanında çalışanların sosyal hayatına ve iş dünyasına yenilikler getirirken, iş sağlığı ve güvenliği konularını da gündeme getirmiştir. Sanayi devrimlerinin sonuncusu olan Endüstri 4.0’ın yaygınlaşması esnasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek olası etkileri henüz net olarak bilinmemektedir. Mevcut bilgiler ve öngörüler ile belirli konulara odaklanılmakta ve bunların iş güvenliğine etkisi araştırılmaktadır. Bu derleme makalede Endüstri 4.0’ın getirdiği yeniliklerin çalışanların iş hayatı ve sosyal hayatına olası etkilerini ve iş sağlığı ve güvenliği konularında ortaya çıkabilecek risk ve fırsatları ele almıştır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, İş Sağlığı ve Güvenliği, Akıllı Fabrikalar, Çalışma Hayatı

Doi: 10.17363/SSTB.2019.31.4

Tam Metin