Year:2022   Issue: 45   Area: BESLENME DİYETETİK VE OBEZİTE

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 590

CANCER TREATMENT AND FOOD-DRUG INTERACTIONS

Ezgi EKİNOĞLU ORCID Icon,Ayşe ÜNLÜ ORCID Icon

Cancer has one of the highest prevalence worldwide. In addition to the experience such as treatment and medicine, which are widely used in treatment, less surgical surgical operations, implantotherapy and surgical surgeries can be used. As a stand-alone preparation on this road. Cancer is the biggest owner in nutrition in treatment. Nutrients are one of the most important pharmacological inputs. Buy the absorption of the drug, you can increase or delay it. While this development plan will be made, the future benefit-medicine should also be considered. Nowadays, cancer treatment also applies to albant. Complementary uses are those used for the purpose of use. Alternatives can be used for the applications in use. Extreme caution should be exercised when using Buler for medical shrinkage. It can be used in a way that can be reviewed and implemented. If predictions for these products are planned, prior knowledge will be used - drug interactions are not known with certainty. To be sure of a feeding process, you can accurately predict its prognosis.

Keywords: Cancer, Nutrition, Food-Drug Interaction, Chemotherapy

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.15


KANSER TEDAVİSİ VE BESİN-İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Kanser, dünya çapında prevalansı en yüksek hastalıklardan biridir. Kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi gibi yöntemlerin yanı sıra daha az sıklıkla hormon tedavileri, immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler de kullanılabilmektedir. Bu tedavi yöntemleri tek başına veya kombine olarak uygulanmaktadır. Kanser tedavisinde beslenme de büyük öneme sahiptir. Besinler ilaçların farmakolojik özelliklerini etkileyen en önemli etkenlerden biridir. İlacın vücuttaki emilimini azaltabilir, arttırabilir veya geciktirebilirler. Bu nedenle beslenme planı yapılırken malnütrisyon ve kaşeksi riskinin yanı sıra besin-ilaç etkileşimi de göz önünde bulundurulmalıdır. Günümüzde kanser tedavisi alan bireyler sıklıkla tamamlayıcı ve alternatif tıbba da başvurmaktadır. Tamamlayıcı tedaviler, bilimsel tıbba destek amaçlı yapılan tedavilerdir. Yaşam kalitesini geliştirmek, bağışıklık sistemini güçlendirmek, tedaviye ya da hastalığa bağlı ortaya çıkan semptomları ve tedavide kullanılan ilaçların yan etkilerini azaltmak, fiziksel ve psikolojik destek sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Alternatif tedaviler ise bilimsel tıbbi uygulamalar yerine kullanılan ve etkisi bilimsel olarak kanıtlanmamış tedavilerdir. Bu tedaviler de medikal tedaviyi etkileyebileceğinden kullanılırken son derece dikkatli olunmalıdır. Kanser tanılı bireylerin kullandığı ürünleri uzmanlara danışmaktan çekinebileceği göz önünde bulundurulmalı ve kullanımları mutlaka detaylı bir şekilde sorgulanmalıdır. Bu ürünlere tedavide yer verilmesi planlanıyorsa önerilmeden önce mutlaka besin-ilaç etkileşimleri incelenip hastaya doğru bilgilendirme yapılmalıdır. Bir besin desteği, hastalığın prognozunu olumlu yönde etkileyecek olsa bile bireylerin bu destekle ilgili toksik doza maruz kalmadığından emin olunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Beslenme, Besin-İlaç Etkileşimi, Kemoterapi

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.15


76