Year:2015   Issue: 15   Area: SPORCU SAĞLIĞI

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 219

Mikail TEL

WORKING OUT (EXERCISING) HABITS OF PHYSICIANS AND THEIR LEVELS OF HEALTH IN LIFE

The purpose of this research is to determine the levels of working (exercising) out and wellness in life of physicians. In this study, 123 out of 893 physicians in Elazığ province were surveyed. In the analysis of the data, SPSS statistical software and % and frequency were applied in the arithmetic environment. Physicians ranged between male, middle-aged, married, specialists and practitioners, in weighed distribution. 43.9% of the physicians stated that they never exercised, and 31.7% of them said that they participated in sportive activities occasionally. It's been determined that these participants in sporting activities did so mostly for 30 minutes, at evening hours. It's been determined that 84.6% of physicians did not have any health problems. 15.4% of them however had high blood pressure, obesity and heart disease. The body mass index of physicians who participated in the study was calculated as an average 25.82. We can say that the physicians who participated in the survey were slightly overweight. It's also been found out that 63.4% of physicians did not some, and 75.6% of them didn't drink any alcohol. It's been found out that for physicians, the rate of watching sports activities, exceeded their levels of participation in them. Sports events are watched at a higher rate among physicians. The prominent reasons for physicians' sports activities can be listed as the desire to protect one's health, the love and enjoyment of sports. This result is in line with studies. The most popular sportive activity done by physicians participating in the survey is walking exercises. The second is football (amateur- astroturf). And the third is the exercises carried out indoors (running mill- exercise bike).

Keywords: Physician, Healthy Life And Physicians, Working Out (Exercising) Habits And Physicians

Doi: 10.17363/SSTB.2015159750


DOKTORLARIN SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI VE SAĞLIKLI YAŞAM DÜZEYLERİ

Bu araştırmanın amacı doktorların spor yapma ve sağlıklı yaşam düzeylerini belirlemektir. Araştırmaya Elazığ ilinde görev yapan 893 doktordan 123 kişiye anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS istatistik paket programı kullanılmış ve aritmetik ortamında, % ve frekans uygulanılmıştır. Doktorlar, erkek, orta yaş grubunda, evli, uzman ve pratisyen ağırlıklı bir dağılım göstermektedir. Doktorların %43.9’ ü hiç spor yapmadıklarını, %31.7 sinin de arasıra sportif etkinliğe katıldıkları belirlenmiştir. Sportif aktivitelere katılanların ise ağırlıklı olarak 30 dakika, akşam saatlerinde spor yaptıkları belirlenmiştir. Doktorların %84.6’ sı nın herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirlenmiştir. %15.4’ün de ise yüksek tansiyon, obezite ve kalp hastalıkları başta olmak üzere sıralanmaktadır. Araştırmaya katılan doktorların vücut kitle indeksi ortalaması 25.82 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan doktorların hafif kilolu olduklarını söyleyebiliriz. Doktorların %63.4’ nun sigara içmedikleri, %75.6’ sınında hiç alkol kullanmadıkları belirlenmiştir. Doktorların spor etkinliklerini izlenme oranları, spor etkinliklerine katılma oranlarından fazla olduğu belirlenmiştir. Doktorlar arasında sportif etkinlikler daha fazla oranlarda izlenmektedir. Araştırmaya katılan doktorların spor yapma amaçları içerisinde ön plana çıkan sağlığımı koruma isteği, sporu sevme, zevk alma maddeleri ön plana çıkmaktadır. Bu sonuç yapılan çalışmalarla paralellik göstermektedir. Araştırmaya katılan doktorların yaptıkları en fazla sportif etkinlik yürüme egzersizidir. İkinci sırada ise futbol (amatör- halı saha) sporu gelmektedir. Üçüncü sırada ise evde yapılan egzersizler (koşu bandı- bisiklet gibi) gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doktor, Sağlıklı Yaşam ve Doktorlar, Spor Yapma Alışkanlığı ve Doktorlar

Doi: 10.17363/SSTB.2015159750


62