Year:2014   Issue: 11   Area: SAĞLIK BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 138

Medet KORKMAZ , Halil İbrahim TUNA

THE NURSE-PATIENT COMMUNICATION IN CRİTİCAL CARE UNITS

When nursing care, treatment, applying different from other members of the health of members is in communication with the patient all the time. Nurse, communication, get to know the individual patient, maintenance needs, set priorities, and uses it as a tool for evaluating the result from applications based on data. Effective and accurate communication, confidence, acceptance and development of its relations with patients, nurses, the patient’s psychosocial integrity and providing nursing care required for a successful. Nurses help you establish a relationship through communication, identify problems and coping with stress, problem solving, communications techniques and use. One of the most important tool as in hands of nurses are successful in social communication, naturally, to learn to analyze the interaction with people and have to use these skills in the development of nursing care. The increasing importance of the critical care units are one of the areas of communication, both in terms of hardware equipment and other treatment of patients in terms of qualifications and units vary greatly according to the clinics. Critical care units involving more than one organ, which is a serious and chronic organ failure, and acceptance of the patients and these patients may require rapid intervention and basic and advanced life support units are provided. Important responsibility of nurses is to achieve effective communication with conscious patients in critical care units. In this compilation article, reviewed in the literature about methods that use by nurses who work in critical care units to communicate with the conscious patients.

Keywords: Communication, Critical Care, Nursing Care


YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HEMŞİRE-HASTA İLETİŞİMİ

Hemşire; bakım verirken veya tedavileri uygularken, sağlık ekibinin diğer üyelerinden farklı olarak her an hasta ile iletişim içerisindedir. Hemşire, iletişimi hasta bireyi tanımak, bakım ihtiyaçlarını, öncelikleri belirlemek ve bu veriler doğrultusunda uygulamalarını yaparak sonucu değerlendirmek için bir araç olarak kullanır. Etkili ve doğru iletişim, hemşirenin hastaları ile ilişkilerinde kabullenme ve güven duygusunun geliştirilmesi, hastanın psikososyal bütünlüğünün ve başarılı bir hemşirelik bakımının sağlanması için gereklidir. Hemşireler, iletişim aracılığıyla yardım ilişkisi kurarlar, problemleri tanımlama ve stresle baş etme, problem çözmede iletişim tekniklerini kullanırlar. Hemşirenin hastaya ulaşabilmesi için elindeki en önemli araçlardan biri iletişim bilgisidir. Hemşireler sosyal iletişimde doğal olarak başarılı olmalarına karşın, insanlarla etkileşimlerini çözümlemeyi öğrenmek ve bu becerilerini hemşirelik bakımının geliştirilmesinde kullanmak zorundadırlar. İletişimin önem kazandığı alanlardan biri olan yoğun bakım üniteleri, gerek araç-gereç donanımı yönünden gerekse hastaların nitelikleri yönünden diğer tedavi ünitelerine ve kliniklere göre büyük farklılıklar göstermektedir. Yoğun bakım üniteleri birden fazla organı ilgilendiren, ciddi ve kronik organ yetmezlikleri olan ve hızlı müdahale gerektiren hastaların kabul edildiği ve bu hastalara temel ve ileri yaşam desteğinin sağlandığı ünitelerdir. Yoğun bakım ünitelerinde bilinci açık ve entübe olan hastalar ile etkili iletişim hemşirelerin başarmaları gereken önemli bir sorumluluktur. Bu derleme makalede yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşirelerin bilinci açık hastalar ile iletişimde kullanabilecekleri yöntemlere ilişkin literatür gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İletişim, Yoğun Bakım, Hemşirelik Bakımı


77