Year:2013   Issue: 8   Area: KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 68

Ruşen ÖZTÜRK , Ümran SEVİL

THE EFFECT OF REFLEXOLOGY ON WOMEN'S HEALTH

In recent years,an increase has been observed in the use of methods named as Complementary and Alternative Medicine (CAM) and the ones apart from modern medicine in the protection of health and the solution of health problems.Being one of these methods, reflexology is also an old, non-invasive technique which is commonly used. Reflexology is defined as a holistic healing technique combining body, mind and spirit. Reflexology is a method which includes the use of pressure techniques particular to foot, hand and ear. This printing method, relaxation and increased blood circulation, provided it is stated as a result of the passage of nutrients and oxygen to the cells more. It is stated that this pressure technique increases relaxation and blood circulation and consequently more transition of food and oxygen is provided. Besides these physiological effects, as reflexology is a therapy based on touching,it also leads to a more powerful, intimate and reliable relationship between the patient and the nurse.Although there are many studies done with reflexology, it is seen that positive results are obtained on patients in the majority of these.In this regard, the use of reflexology in the fieldas a nursing attempt which can be applied cheaply, effectively, and easily should become widespread. In this review, it is intended to emphasize the impact of reflexology which has been used for many years and its implementation as one of the routine nursing attempts.

Keywords: Reflexology, Nursing, Women's Health


REFLEKSOLOJİNİN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Son yıllarda dünyada, sağlığın korunması ve sağlık problemlerinin çözümünde modern tıp dışındaki ve Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) olarak adladırılan yöntemlerin kullanılmasında bir artış gözlemlenmektedir. Refleksoloji de, bu yöntemlerden biri olarak, yaygın bir şekilde kullanılan eski, non-invaziv bir tekniktir. Refleksoloji, beden, zihin ve ruhu birleştiren, bütünsel bir iyileşme tekniği olarak tanımlanmaktadır. Refleksoloji ayak, el ve kulağa özgü baskı tekniklerinin kullanılmasını içeren bir yöntemdir. Bu baskı yönteminin, gevşeme ve kan dolaşımını arttığı bunun sonucunda hücrelere daha fazla besin ve oksijen geçişi sağlandığı belirtilmektedir. Bu fizyolojik etkilerin yanı sıra refleksoloji dokunmaya dayalı bir terapi olması nedeniyle hasta ve hemşire arasında daha güçlü, samimi ve güvenilir bir ilişkiye de yol açmaktadır. Refleksoloji ile yapılmış birçok çalışma bulunmakla birlikte, bunların önemli bir kısmında hastalar üzerinde olumlu sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Bu bağlamda, refleksolojinin, ucuz, etkin, kolay uygulanabilen bir hemşirelik girişimi olarak alanda kullanımı yaygınlaşmalıdır. Bu derlemede, uzun yıllardan beri kullanılmakta olan refleksolojinin kadın sağlığı üzerindeki etkisini ve rutin hemşirelik girişimlerinden biri olarak uygulanmasının önemini vurgulamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Refleksoloji, Hemşirelik, Kadın Sağlığı


71