Year:2015   Issue: 17   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 260

Mehmet GÖKTEPE , Ömer ŞENEL, Ali ÖZKAN

THE CORRELATIONS BETWEEN RACKET ATHLETES’ REACTION TIME, HAND GRIPPING FORCE AND THEIR BALANCE AND PROPRIOCEPTIVE SENSE

This research aims at derermining the correlations between racket athletes’ reaction time, hand gripping force and their balance and proprioceptive sense. This research included a total of 27 female athletes playing in the school team of Ağrı Ibrahim Çeçen University who were attending the training and did not have any surgical operations in the last one year 10 of whom were tennis players, 9 of whom were table tennis players and 8 of whom were badminton players. The (Pro-Kin, Technobody equipment was used for the participants’ balance and proprioceptive sense measurement while the hand dynamometer (Takei, GRIP-D Japan) was used for the measurement of claw force; and the Newtest 1000 reaction time measurement equipment was used in reaction measurments. The data obtained were analysed on the SPSS 22 (Statistical Package for Social Sciences) package programme at the p<0.05 significance level by using the “Descriptives” and “Spearman’s Moments Multiplication Correlation Test”. The findings obtained demonstrated that there were no relations between the participants’ hand gripping force and their static (double, dominant and nondominant foot) and proprioceptive sense scores (p>0.05). It was also found that there were very low correlations between reaction time and static balance scores in tennis (Right visual- Double feet AcoPX), (Left Audio- double feet AMLS, E.A.), (Left Visual-dominant and nondominant AcoPX) (p>0.05), that there were low correlations between reaction time and only nondominant foot balance scores in badminton (Right audio, Left visual-nondominant AcoPX, AcoPY) (p>0.05), and that there were no correlations between reaction time and statistical balance in table tennis (p>0.05). Besides it was also found that there were no correlations berween participants’ reaction times and their proprioceptive sense scores ((p>0.05). It was found through this research that there were no correlations between some athletes hand gripping force and their balance scores. It was also found that there were low correlations between reaction time and static balance scores in tennis and in badminton while there were no correlations between them in table tennis. And no correlations were available between reaction time and proprioceptive sense scores.

Keywords: Racket Athletes, Reaction, Hand Gripping Force, Balance, Proprıoceptıve Sense

Doi: 10.17363/SSTB.20151714056


BAZI RAKET SPORLARIYLA UĞRAŞAN SPORCULARIN REAKSİYON ZAMANLARI VE EL KAVRAMA KUVVETLERİ İLE DENGE VE PROPRİOSEPTİF DUYULARININ İLİŞKİSİ

Bu araştırmanın amacı; Bazı raket sporlarıyla uğraşan sporcuların reaksiyon zamanları ve el kavrama kuvvetleri ile denge ve proprioseptif duyularının ilişkisini belirlemektir. Çalışmaya, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi okul takımlarında oynayan ve son bir yıl içerisinde cerrahi müdahale görmemiş 10 tenis, 9 masa tenisi, 8 badminton sporcusu olmak üzere toplam 27 kadın sporcu dahil edilmiştir. Deneklerin denge ve proprioseptif duyu ölçümleri için (Pro-Kin, Tecnobody) cihazı, Pençe kuvveti ölçümleri için el dinamometresi (Takei GRIP- D, Japonya), Reaksiyon ölçümleri için Newtest 1000 reaksiyon zaman ölçüm cihazı kullanıldı. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22 paket programında, “Descriptives”, “Spearman Momentler Çarpım Korelâsyon Testi” kullanılarak p<0,05 anlamlılık seviyesinde analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; Deneklerin el kavrama kuvvetleri ile denge ve proprioseptif duyu skorları arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Reaksiyon zamanı ile denge skorları arasında tenis branşında çok az düzeyde ilişkinin olduğu (p>0,05), reaksiyon zamanı ile sadece nondominant ayak denge skorları arasında badminton branşında az düzeyde ilişkinin olduğu (p>0,05), masa tenisi branşında ise reaksiyon zamanı ile denge skorları arasında ilişkinin olmadığı saptanmıştır (p>0,05). Deneklerin reaksiyon zamanları ile proprioseptif duyuları arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Araştırmanın sonucunda bazı raket sporcularının el kavrama kuvvetleri ile denge ve proprioseptif duyu skorları arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Reaksiyon zamanı ile denge skorları arasında tenis ve badminton branşında az düzeyde ilişkinin olduğu, masa tenisi branşında ise ilişkinin olmadığı saptanmıştır. Reaksiyon zamanı ile proprioseptif duyu skorları arasında da ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Raket Sporları, Reaksiyon, El Kavrama Kuvveti, Denge, Proprioseptiv Duyu

Doi: 10.17363/SSTB.20151714056


43