Year:2012   Issue: 3   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 28

Burak KOÇ , Fatih KILINÇ, Senem SÖYLEYİCİ,

TECHNICAL AND STRENGTH TRAINING ON SUBJECTS EDUCABLE MENTALLY RETARDED INVESTIGATING THE EFFECTS OF BASKETBALL

The purpose of this research; educable mentally retarded individuals to examine the effects on the basketball workout technique and strength. Dr. survey. Huseyin Vural Primary School and Business School participated in sports club played a total of 12 male athletes with intellectual disabilities. Athletes surveyed students' age, height, average body weight 16.7 ± 1.6 years, respectively, 1.76 ± 0.08 m, 67.5 ± 10.6 kg di. BASTEK test to measure students' techniques of basketball athletes, the right-and left hand grip strength tests, leg and back strength tests were performed. The training of 8 weeks, 3 days a week and 1.5 hours per day as scheduled. Consistently athletes surveyed students before and after the test to be applied to a total of two. The data obtained through the descriptive statistics and t test was used. Group compared to the last and first measurements of force and basketball technique (Basten) found a significant difference between values (p <0.05). Study based on data obtained as a result of the technical development of basketball technical training athletes with intellectual disabilities who were affected positively. In addition, the technique BASTEK educable mentally retarded; force characteristics can be said to be useful is to trained. Also, basketball is a reference to the technical training that can be used in the future that the children were mentally disabled athletes. Here, according to the results of performance analysis in addition to training in the belief that planning is an important point.

Keywords: Disabled, Basketball, Technical, Strength


EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE BASKETBOL ANTRENMANLARININ TEKNİK ve KUVVET ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu araştırmanın amacı; eğitilebilir zihinsel engelli bireylerde basketbol antrenmanlarının teknik ve kuvvet özellikleri üzerine etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmaya Dr. Hüseyin Vural İÖO ve İş Okulu Spor kulübünde oynayan toplam 12 zihinsel engelli erkek sporcu gönüllü olarak katıldı. Araştırmaya katılan sporcu öğrencilerin yaş, boy, vücut ağırlıkları ortalaması sırasıyla 16.7±1.6 yıl, 1.76±0.08 m, 67.5±10.6 kg dı. Sporcu öğrencilerin basketbol tekniklerini ölçmek için BASTEK testi, kuvvet testlerinde ise sağ-sol el kavrama, bacak ve sırt kuvvet testleri uygulandı. Antrenmanlar 8 hafta, haftada 3 gün ve günde 1.5 saat olarak programlandı. Araştırmaya katılan sporcu öğrencilere antrenmanlardan önce ve sonra olmak üzere toplam iki test uygulandı. Araştırmadan elde edilen veriler üzerinden tanımlayıcı istatistikleri ve t testi yapıldı. Grubun son ve ilk ölçümleri karşılaştırıldığında kuvvet ve basketbol teknik (BASTEK) değerleri arasında önemli bir fark bulundu (p<0.05). Elde edilen verilere dayalı olarak çalışmamızın sonucunda; basketbol teknik antrenmanı yapan zihinsel engelli sporcuların teknik gelişimlerinin olumlu etkilendiği belirlendi. Bununla birlikte basketbol teknik antrenmanı yapan zihinsel engelli sporcuların ileride kullanılabilecek bir referans değerleri belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Zihnsel Engelli, Basketobl, Teknik, Kuvvet


29