Year:2022   Issue: 45   Area: BESLENME DİYETETİK VE OBEZİTE

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 581

Ezgi EKİNOĞLU ORCID Icon,Ceren SEMERCİ ORCID Icon

MIGRAINE AND CURRENT DIET APPROACHES

Migraine is one of the oldest diseases known in history and is a chronic disease characterized by episodic, severe, throbbing headaches mostly accompanied by sensory, autonomic and motor disorders. In the burden of disease and disability studies conducted by WHO, it was ranked 19th in the world in 2000 and rose to the 2nd place in 2020. Factors such as hunger, alcohol and tobacco use, loud noise, insomnia, bright light, sharp smells trigger migraine. In addition to these, nutrition also has a significant effect on migraine. Exposure of some nutrients and deprivation of others can cause migraine attacks. There are studies in the literature in which different dietary approaches are applied for the treatment of migraine. Nutritional models such as elimination diets, vegetarian/vegan diet, ketogenic diet, low-fat diet, Mediterranean diet are among the approaches used in treatment. The most commonly used of these diets are elimination diets. Elimination diets require the identification of provocative dietary components and then their removal from the diet. Elimination diets used for migraine are generally based on the elimination of gluten, lactose and casein from the diet. However, there is no clear nutritional protocol that will positively affect the prognosis in the treatment of migraine. For this reason, an individualized approach should be adopted in order to determine the trigger nutritional elements, in which the individual experiences severe headache when exposed to a nutritional trigger, in which these foods are removed from the diet. In conclusion, more studies needed on dietary approaches to benefit migraine.

Keywords: Migraine, Nutrition, Diet, Elimination

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.11


MİGREN VE GÜNCEL DİYET YAKLAŞIMLARI

Migren, tarihte bilinen en eski hastalıklardan biri olup çoğunlukla duyusal, otonomik, motor bozuklukların eşlik ettiği epizodik, şiddetli, zonklayıcı baş ağrılarıyla karakterize kronik bir hastalıktır. WHO tarafından yapılan hastalık yükü ve engellilik çalışmalarında dünya genelinde 2000 yılında 19. Sıradayken 2020 yılında 2. Sıraya yükselmiştir. Açlık, alkol ve tütün kullanımı, yüksek ses, uykusuzluk, parlak ışık, keskin kokular gibi faktörler migreni tetiklemektedir. Bunların yanı sıra beslenmenin de migren üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bazı besinlerin maruziyeti, bazılarının da yoksunluğu migren ataklarına neden olabilmektedir. Migren tedavisi için literatürde farklı diyet yaklaşımlarının uygulandığı çalışmalar mevcuttur. Eliminasyon diyetleri, vejetaryen/vegan beslenme, ketojenik diyet, düşük yağlı diyet, akdeniz diyeti gibi beslenme modelleri tedavide kullanılan yaklaşımlardandır. Bu diyetlerden yaygın olarak kullanılanları ise eliminasyon diyetleridir. Eliminasyon diyetleri, provakatif diyet bileşenlerinin tanımlanmasını ve ardından bu bileşenlerin diyetten çıkarılmasını gerektirir. Migren için kullanılan eliminasyon diyetleri genellikle gluten, laktoz ve kazeninin beslenmeden çıkarılması esaslıdır. Ancak yine de migren tedavisinde prognozu olumlu yönde etkileyecek net bir beslenme protokolü bulunmamaktadır. Bu sebeple, tetikleyici besinsel unsurları belirlemek için bireyin besinsel tetikleyiciye maruz kaldığında şiddetli baş ağrısı yaşaması durumunda bu besinlerin diyetten çıkarıldığı bireye özgü bir yaklaşım benimsenmelidir. Sonuç olarak, migrene fayda sağlayacak diyet yaklaşımlarıyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Migren, Beslenme, Diyet, Eliminasyon

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.11


324