Year:2019   Issue: 32   Area: SPOR HEKİMLİĞİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 438

Canan GÖNEN AYDIN ORCID Icon,Deniz KARGIN ORCID Icon,Mehmet Özbey BÜYÜKKUŞCU ORCID Icon,Burak FARIZ ORCID Icon,Dilek ÖZTAŞ ORCID Icon,Ilhan A. BAYHAN ORCID Icon

ISOKINETIC MUSCLE STRENGTH AND EXERCISE FOR OSGOOD SCHLATTER DISEASE IN YOUNG ATHLETES

Aim: Osgood schlatter disease is one of the important causes of anterior knee pain. Restriction of sports activities is still a frequently applied method in treatment. The purpose of this study is to examine the possibility for OGS athletes to continue doing sports without restricting their physical activities. Method: We conducted a prospective study on 65 athletes who admitted to our setting between November and March 2017. Sixty knees in 60 athletes included in the study. Sports were forbidden for 23 of the athletes due to OGS in the outer center. The Cincinnati survey was completed in the first examinations of the athletes. 6 weeks exercise program was applied. Cincinnati was again filled at the control examinations, and an isokinetic test with Cybex (CSMI Humac Norm, USA) dynamometer. Knee muscle strength was measured in 60-180 degrees/second. Peak torque (PT) Total work (TW), Peak torque/body weight (PT/BW) and the agonist/antagonist (AG/AN) ratio were recorded. Results: There was also no statistically significant difference between the two groups. Survey results of those who quit and those who continued. At 60°, we found statistically significant lower PTE (p <0.03) and PTF (p <0.01) values at those who quit sports than those who continued doing sports. However, we could not obtain a significant difference in the measured values of PT/BW E and PT/BW F. Conclusions: Athletes with knee OGS are away from sporting events and do not want to do sports. The athletes can continue doing sports without giving up sports and without even pausing the trainings.

Keywords: Osgood Schlatter, Athlete, Cincinnati, Isokinetic Test

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.1


OSGOOD SCHLATTER OLAN GENÇ SPORCULARDA İZOKİNETİK KAS KUVVETİ VE EGZERSİZ

Amaç: Osgood schlatter hastalığı, (OGS) ön diz ağrısının önemli nedenlerinden biridir. Spor aktivitelerinin kısıtlanması tedavide sıkça uygulanan bir yöntemdir. Bu araştırmanın amacı OGS sporcularının fiziksel aktivitelerini kısıtlamadan, performanslarını devam ettirme olasılığını incelemektir. Yöntem: Hastanemizde Mart-2017 ve Kasım 2017 tarihleri arasında spor hekimliği polikliniğine gelen 65 sporcunun verileri incelendi. Çalışmaya 60 sporcunun 60 dizi dâhil edildi. Sporcuların 23'ü dış merkezde OGS nedeniyle spor yapmaları yasaklanmıştı. İlk muayenelerinde tüm sporculara Cincinnati anketi yapıldı. Sporculara 6 haftalık egzersiz programı verildi. Kontrol muayenelerinde Cincinnati anketi ve Cybex Norm (CSMI Humac Norm, USA) dinamometresi ile izokinetik test yapıldı. Diz kas gücü 60 ve 180 derece / saniyede (° / sn) ölçüldü. Her iki ekstiremitede ve konsantrik modda kas kuvveti ölçümü yapıldı. Pik tork (PT), Toplam iş (TW), Pik tork / vücut ağırlığı (PT) / BW) ve agonist / antagonist (AG / AN) oranı kaydedildi. Bulgular: Sporu bırakanlar ile devam edenlerin anket sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. 60 ° / s' de spor yapmayı bırakanlarda PTE (p <0.03) ve PTF (p <0.01) değerleri düşük bulundu. Bununla birlikte, PT / BW E ve PT / BW F'nin ölçülen değerlerinde anlamlı bir fark bulunamadı. Sonuç: OGS tanısı alan sporcular spor müsabakalarından uzak kalmakta ve spor yapmaktan vazgeçmektedirler. Sporcular, sporu bırakmadan ve antrenmanı aksatmadan da spora devam edebilirler.

Anahtar Kelimeler: Osgood Schlatter, Sporcu, Cincinnati, İzokinetik Test

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.1


166