Year:2022   Issue: 45   Area: BESLENME DİYETETİK VE OBEZİTE

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 574

GESTATIONAL DIABETES AND MEDITERRANEAN DIET

Canel ÖNER SAYAR ORCID Icon

The incidence of Type 2 diabetes mellitus (DM) and gestational diabetes has also increased with the increase in obesity. Gestational diabetes can cause various complications during pregnancy that can adversely affect birth, mother and baby. The Mediterranean diet both reduces the risk of developing gestational diabetes and is efficient in regulating glycemia after gestational diabetes has occurred. Aim: In this study, we aimed to review the literature regarding the role of the Mediterranean diet in gestational diabetes. Material and Method: This review contains current information about Gestational Diabetes and the Mediterranean diet. In the research, a literature search was performed using databases such as Science Direct and PubMed. Current and comprehensive data were used to collect this research. Results: Many studies have indicated that the Mediterranean diet is the healthiest diet model in the world. It has been proven that it reduces the risk of preterm birth, prevents the formation of gestational diabetes and is effective in glycemic regulation. Conclusion: All expectant mothers and pregnant women at risk of developing gestational diabetes should be encouraged to adopt the Mediterranean diet because of its effects during pregnancy and childbirth, as well as the long-term health benefits of mothers and babies. Keywords: Diabetes in Pregnancy, Gestational Diabetes, Medical Nutrition Therapy, Mediterranean Diet, Mediterranean Nutrtion

Keywords: Diabetes in Pregnancy, Gestational Diabetes, Medical Nutrition Therapy, Mediterranean Diet, Mediterranean Nutrition

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.14


GESTASYONEL DİYABET VE AKDENİZ DİYETİ

Obezitenin artmasıyla birlikte Tip 2 DM ve gestasyonel diyabet görülme sıklığı da artmıştır. Gestasyonel diyabet, gebelik döneminde çeşitli komplikasyonlar oluşturabilmektedir ve bu durum doğumu, anneyi ve bebeği olumsuz etkileyebilmektedir. Akdeniz beslenmesi, hem gestasyonel diyabete yakalanma riskini azaltmakta hem de gestasyonel diyabet oluştuktan sonra glisemi regülasyonunun sağlanmasında etkilidir. Amaç: Bu araştırmada, gestasyonel diyabette Akdeniz diyetinin rolünün literatür derlemesi amaçlanmıştır. Kapsam: Bu derlemede, Gestasyonel Diyabet ve Akdeniz diyeti ile ilgili güncel bilgiler yer almaktadır. Yöntem: Araştırmada Science Direct, PubMed gibi veri tabanları kullanılarak literatür taraması yapılmıştır. Bu araştırmayı derlemek için güncel ve kapsamlı veriler kullanılmıştır. Bulgular: Birçok çalışmada, Akdeniz diyetinin dünyanın en sağlıklı beslenme modeli olduğu belirtilmiştir. Gebelikteyse erken doğum riskini azalttığı ve gestasyonel diyabet oluşumunu önlediği ve glisemi regülasyonunun sağlanmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Sonuç: Gestasyonel diyabet oluşma riski olan tüm anne adaylarının ve gebelerin, Akdeniz diyetini benimsenmesi, sadece gebelik ve doğum sırasında etkileri nedeniyle değil, aynı zamanda annelerin ve bebeklerin uzun dönemdeki sağlığı üzerindeki faydaları nedeniyle sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelikte Diyabet, Gestasyonel Diyabet, Tıbbi Beslenme Tedavisi, Akdeniz Diyeti, Akdeniz Beslenmesi

Doi: 10.17363/SSTB.2022/ABCD89/.45.14


28