Year:2014   Issue: 11   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 107

Pelin AKSEN CENGİZHAN , Mehmet GÜNAY

EVALUATION OF THE PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TURKISH NATIONAL DEAF MEN’S BASKETBALL TEAM

This study has been done to evaluate the physical and physiological characteristics of Turkish National Deaf Men’s Basketball Team. 24 male basketball players voluntarily participated in the study, with an age average of 21,5±3,3 years, height average of 183,2±9,1 and body weight average of 76,8±12,6. In the statistical analysis of the study the SPSS 19.0 package program has been used, frequency and distribution has been analyzed and average standard deviation, maximum and minimum values have been recorded. As a result of this study, the following results have been determined: resting heart beat amount: 73,7±7,3 atm/min.; systolic blood pressure: 140,5±21,9 mm Hg; diastolic blood pressure: 81,3±11 mm Hg; body mass index: 22,8±2,7 kgm/m2 ; percent body fat: % 10,4±4; right hand reaction time to light: 231,5±38,5 msn; left hand reaction time to light: 215,8±29,7 msn; right handgrip strength: 43,3±8,9 kg; left handgrip strength: 42,7±7,4 kg; leg strength: 145,5±28,3 kg; back strength: 138±29,3 kg; vertical jump: 45,3±5,6 cm; anaerobic power: 114,4±21,4 kgm/sec; standing long jump: 199,4±32,4 cm; 20 m sprint 3,32±142 sec; flexibility: 19,2±6,1 cm and sit-up movement: 31,2±3,3 times. Some of the physical and physiological characteristics of the Turkish National Deaf Men’s Basketball Team has been evaluated, compared with the literature and it has been determined that it is within the favorable norms.

Keywords: Deaf, Basketball, Reaction, Strength, Anaerobic Power, Flexibility


TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMININ FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırma, Türkiye İşitme Engelliler A Milli Erkek Basketbol Takımının fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya yaş ortalamaları 21,5±3,3 yıl, boy ortalaması 183,2±9,1 cm ve vücut ağırlık ortalaması 76,8±12,6 kg olan 24 erkek basketbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizinde SPSS 19.0 paket programı kullanılmış, sıklık ve dağılımlarına bakılmış, ortalama standart sapma, maksimum ve minimum değerleri alınmıştır. Bu araştırma sonucunda, işitme engelli A Milli Erkek Basketbol Takımının istirahat kalp atım sayısı 73,7±7,3 atım/dk, sistolik kan basıncı 140,5±21,9 mm Hg, diastolik kan basıncı 81,3±11 mm Hg, vücut kitle indeksi 22,8±2,7 kgm/m2, vücut yağ yüzdesi % 10,4±4, sağ el ışığa karşı reaksiyon zamanı 231,5±38,5 msn, sol el ışığa karşı reaksiyon zamanı 215,8±29,7 msn, sağ el pençe kuvveti 43,3±8,9 kg, sol el pençe kuvveti 42,7±7,4 kg, bacak kuvveti 145,5±28,3 kg, sırt kuvveti 138±29,3 kg, dikey sıçrama 45,3±5,6 cm, anaerobik güç 114,4±21,4 kgm/sn, durarak uzun atlama 199,4±32,4 cm, 20 m sürat 3,32±142 sn, esneklik 19,2±6,1 cm ve mekik hareketi 31,2±3,3 adet olarak belirlenmiştir. Türkiye İşitme Engelliler A Milli Erkek Basketbol Takımının bazı fiziksel ve fizyolojik özellikleri değerlendirilmiş, literatür ile karşılaştırılmıştır ve uygun normlar içerisinde olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşitme Engelli, Basketbol, Reaksiyon, Kuvvet, Anaerobik Güç, Esneklik


51