Year:2013   Issue: 9   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 88

Selami YÜKSEK , Erkal ARSLANOĞLU, Ergün ÇAKIR

EFFECT OF 14 WEEKS REGULAR EXERCISE AND MINI TENNIS ACTIVITIES ON THE RESPIRATORY VOLUMES OF 8-12 YEARS OLD GIRLS

The purpose of this study was to examine the effect of 14 weeks of regular exercise and mini tenis activities on the respiratory volumes of 8-12 years old girls. Subjects: 13 healhty girls with age; 10,5±1,5 years, height; 136,7±7,8 cm., weight; 31,9±6kg, BMI; 16,8±1,9 kg/m2 participated in this study. Activitities were carried out through 14 weeks, 2 hours at every weekends, in the control and permission of parents, medical commitee and School of Physical Education and Sport in Kafkas University. Pony Spirometer was used to measure the respiratory volumes and Forced Expiratory volume (FEV1), Forced Vital Capacity (FVC), Maksimal Voluntary Ventilation (MVV), Vital Capacity (VC) was tested. Measurements were done before and after 14 weeks of activities in resting condition. Activities included 20 min warm-up, 20 min of coordination and rhythm exercises (aerobic and step with music), 20 min of various king of sport related exercises in educational game form (basketball, football, volleyball, handball). In the second part of activities girls played mini tenis for an hour. The data gathered from measurements was analized in SPSS 17 for Windows by applying the wilcoxon test.As a result, it was found that 14 weeks of regular exercise and mini tenis activities improved FVC, FEV1, VC (p<0.001) and it caused respiratory changes in 8-12 years old girls.

Keywords: Mini Tennis, Respiratory parameters, 8-12 Age Girls


14 HAFTALIK DÜZENLİ EGZERSİZ VE MİNİ TENİS ÇALIŞMALARININ 8-12 YAŞ GRUBU KIZ ÇOCUKLARIN SOLUNUM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışma; 14 haftalık düzenli egzersiz ve mini tenis çalışmalarının 8-12 yaş grubu kız çocukların solunum parametrelerine etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Deney grubunu; yaş ortalaması 10,5±1,5 yıl, boy ortalaması 136,7±7,8 cm., vücut ağırlığı 31,9±6 kg ve beden kitle indeksi (BMI) 16,8±1,9 kg/m2 olan 13 sağlıklı kız çocuk oluşturdu. Çalışmalara başlamadan önce velilerinin onayı ve spor yapmalarında sakınca olmadığına dair sağlık raporları alındı. Çalışmalar, 14 hafta boyunca Cumartesi ve Pazar günleri, 2 saat süreyle Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Salonunda uygulandı. Solunum parametrelerinin ölçümleri Pony marka spirometre ile alındı. Deneklere; Zorlu Ekspirasyon Hacmi (FEV1), Zorlu Vital Kapasite (FVC), Maksimum İstemli Ventilasyon (MVV), Vital Kapasite (VC) solunum testleri uygulandı. Ölçümler, istirahat şartlarında egzersiz uygulamalarına başlanmadan önce ve egzersiz uygulamalarının bittiği 14. haftanın sonunda olmak üzere iki kez alındı. Çalışmanın içeriğinde; 20 dakikalık ısınma ve cimnastik çalışmaları, 20 dakikalık koordinasyon ve ritm becerilerini geliştirecek müzikli aerobik step çalışmaları, 20 dakikalık çeşitli spor branşlarını içerecek (basketbol, futbol, voleybol, hentbol) eğitsel oyunlar formunda temel teknik çalışmalar ve son olarak da 60 dakikalık mini tenis uygulamaları yaptırıldı. Her hafta çalışmalar değişik formlarda uygulanıp rutin çalışmalardan kaçınıldı. Elde edilen verilerin istatistik analizi, SPSS for Windows 17.0 programı ile (uygulanan egzersiz programı öncesi-sonrası) wilcoxon testi kullanılarak yapıldı. 14 haftalık düzenli egzersiz ve mini tenis çalışmaları sonucunda, 8-12 yaş grubu kız çocukların FVC, FEV, VC değerlerinde anlamlı artışların görüldüğünü ve bu çalışmaların solunumsal değişikliklere sebep olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Mini Tenis, Solunum Parametreleri, 8-12 Yaş Kız


29