Year:2020   Issue: 37   Area: BESLENME DİYETETİK VE OBEZİTE

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 500

İrem ÇELİKEL ORCID Icon,Yahya ÖZDOĞAN ORCID Icon

EATING HABITS AND LIFESTYLE CHANGES IN ADOLESCENT DURING COVID-19

Aim: This study was prepared to investigate the effects of was taken the prevantion and quarantine practices during COVID-19 pandemic on lifestyle changes and eating habits of adolescents. Methods: This review is from primary data; in other words, by collecting secondary data obtained from studies conducted on the effect of COVID-19 on adolescents for the last year. Results: The COVID-19 epidemic which has affected the whole world, has significantly affected children as well as adults. Quarantine process has affected to food access and consumption, outdoor activities, travel, education and access to physical activity. This situation has caused serious reflections on the daily routines and lifestyle behaviors of individuals. It was observed that there were change in physical activity, eating habits, sleep patterns and screen time when the results of the epidemic were evaluated. Therefore, it seems important for young people to consider the effects of the pandemic process and to investigate the changing lifestyle changes. Conclusion: The COVID-19 epidemic which has affected the whole world, has significantly affected children as well as adults. It was thought that it would be effective for dieticians and public health specialists to provide trainings for children and families in adolescence in order to reduce possible side effects and improve preventive health services both during and after the epidemic. Given that much of the current literature currently consists of survey data or comment discussions, further research is needed to examine lifestyle changes with objective measures.

Keywords: COVID-19, Coronavirus, Adolescent, Eating Habits, Lifestyle

Doi: 10.17363/SSTB.2020.37.4


COVID-19 SIRASINDA ADOLESANLARDA DEĞİŞEN YEME ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

Amaç: Bu çalışma COVID-19 sırasında alınan önlemlerin ve karantina uygulamalarının adolesanlarda değişen yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarına yönelik etkilerini incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Yöntem: Bu derleme çalışma, birincil verilerden; yani son bir yıla ait adolesanlarda COVID-19’un etkisine yönelik yapılmış çalışmalardan elde edilmiş ikincil verilerin toplanmasıyla bir araya getirilmiştir. Bulgular: Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını yetişkinler kadar çocukları da önemli ölçüde etkilemiştir. Yapılan karantina uygulamaları; yiyecek erişimi ve tüketimi, açık hava etkinlikleri, seyahat, eğitim hayatı, fiziksel aktiviteye erişim dahil olmak üzere bireylerin günlük rutinleri ve yaşam tarzı davranışları üzerinde ciddi yansımalara yol açmıştır. Adolesanlarda salgının sonuçları değerlendirildiğinde fiziksel aktivite, beslenme alışkanlıkları, uyku düzeni ve ekran süresinde değişikliklerin yaşandığı görülmüştür. Bu nedenle, gençler için pandemi sürecinin etkilerini dikkate almak ve değişen yaşam tarzı değişikliklerini araştırmak önemli görülmektedir. Sonuç: COVID-19 salgını dünya çapında milyonları enfekte etmiş ve özellikle adolesan dönemde önemli yaşam tarzı değişikliklerine yol açmıştır. Hem salgın sırasında hem de salgın neticesinde olası yan etkileri azaltmak ve koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmek adına diyetisyenlerin, halk sağlığı uzmanlarının adolesan dönemdeki çocuklara ve ailelere yönelik eğitimler vermesinin etkili olacağı düşünülmüştür. Mevcut literatürün büyük bir kısmının şu anda anket verilerinden veya yorum tartışmalarından oluştuğu düşünüldüğünde, yaşam tarzı değişikliklerinin nesnel ölçülerle incelendiği daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Koronavirüs, Adolesan, Yeme Alışkanlıkları, Yaşam Tarzı

Doi: 10.17363/SSTB.2020.37.4


70