Year:2012   Issue: 3   Area: BESLENME ve DİYETETİK

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 38

H. Tuğçe AYTAR , A. Aylin ALSAFFAR

DETERMINATION OF THE APPROACH OF ADULTS TOWARD FOOD INTOLERANCE TESTS

The approach of 112 adults toward food intolerance tests were measured by using a questionnaire. The selection criteria were: having completed a Bachelor degree and living in Muğla or İstanbul. The participants had different occupations such as doctor, pharmacist, teacher and civil servant etc. 50% of the participants stated that they knew about the food intolerance tests. The number of participants who undertook a food intolerance test were low (5.4%) and the majority of them were females. Only one person out of six, who had a test undertaken, eliminated the foods that were identified as intolerable from his / her diet. The most commonly given response given as a reason for not getting a food intolerance test done was “I did not think it was necessary” (82%). The participants obtained the information about food intolerance mostly from doctors / dieticians and from the internet. Some of the health professionals were not able to answer the question that enquired the difference between food intolerance and food allergy.

Keywords: Food Intolerance, Food Intolerance Tests, Approach, Questionnaire


YETİSKİNLERİN BESİN İNTOLERANS TESTLERİNE YAKLAŞIMININ SAPTANMASI

En az lisans eğitimi almış, farklı mesleklerde çalışan (doktor, eczacı, öğretmen, kamu görevlisi gibi) Muğla ve İstanbul’da yaşayan 112 yetişkinin besin intolerans testlerine yaklaşımı anket uygulamak sureti ile saptanmıştır. Katılımcıların %50’si piyasada bulunan besin intolerans testleri hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmiştir. Katılımcılar arasında besin intolerans testini yaptırma oranı düşüktür (%5.4) ve bu kişilerin çoğunluğu bayandır. Test yaptıran altı kişiden sadece bir tanesi intolerans gösterdiği besinleri diyetinden çıkarma yoluna gitmiştir. Testi yaptırmayan kişiler neden olarak en fazla “Gerek duymadım” yanıtını vermiştir (%82). Katılımcılar besin intoleransı ile ilgili bilgiyi en çok doktordan ya da diyetisyenden ve internetten edinmektedir. Katılımcılar içinde yer alan sağlık personelinin bir kısmının besin intoleransı ve alerjisi arasındaki farkı soran bilgi sorusuna doğru yanıt veremediği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Besin Intoleransı, Besin Intolerans Testi, Yaklaşım, Anket


37