Year:2013   Issue: 7   Area: SPOR BİLİMLERİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 56

Emrah ATAY , Mesut HEKİM

THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON HEALTH IN ADULTS INDIVIDUALS

To active is one of most important steps to be taken improve health. Althought there are a lot of scientific evidences which exhibite contributions of physical activity on health to protect and maintain the healthy life, large majority of people aren’t active as improve heatlh as. Hypokinetic diseases constitute large part of health expenditures of states. By preparing plans at framework increased physical activity World Health Organization (WHO) advise, that its member country perform enterprises increased physical activity. One of most important advise increased physcal activity of WHO is increase awareness level of the effect of physical activity ob health. The effects of physical activity on health are mentioned in this study.

Keywords: Physical Activity, Health, Hypokinetic Diseases


YETİŞKİN BİREYLERDE BEDENSEL ETKİNLİĞİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Fiziksel olarak aktif olmak sağlığı geliştirmek için atılacak önemli adımlardan birisidir. Sağlığı korumak ve geliştirmek için spor yapılması gerektiğini ortaya koyan birçok araştırma bulunmaktadır. Buna rağmen insanların büyük bir çoğunluğu sağlıklarını korumak ve geliştirmek için aktif olmamaktadır. Günümüzde devletlerin sağlık giderlerinin büyük bir kısmı hipokinetik hastalıklarla mücadeleye ayrılmaktadır. Hipokinetik hastalıkların önüne geçmek için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bedensel etkinliği arttırıcı çerçeve planlar hazırlayarak üye ülkelerine bedensel etkinliği arttırıcı girişimlerde bulunmayı tavsiye etmektedir. WHO’nün bedensel etkinliği arttırıcı tavsiyelerinin en önemlilerinden bir tanesi bedensel etkinliğin sağlık üzerine olan etkilerinin farkında olma düzeyini arttırmaktır. Bu çalışmada bedensel etkinliğin sağlık üzerine etkilerinden bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bedensel Etkinlik, Sağlık, Hipokinetik Hastalıklar


31