Year:2018   Issue: 28   Area: NURSING SCIENCE  

Fahriye PAZARCIKCI, Emine EFE
SUPPORTIVE CARE APPLICATIONS FROM GAVAGE TO TOTAL ORAL FEEDING IN PRETERM INFANTS: LITERATURE REVIEW
 
Aim: The lack of development in sucking-swallowing-respiration coordination in preterm infants leads to significant delays in transition from gavage feeding to independent oral feeding or to feeding by parenteral application. To raise awareness of good-care practices increasing the quality of the feeding experience in preterm infants and to support safe and effective transition from gavage feeding to total oral feeding. Method: This article was based on searching and reviewing national and international literature. Results: Achieving independent oral feeding is an important stage for preterm infants. Studies have shown that physiological intervention methods (non-nutritional sucking, oral stimulation, combined oral motor interventions, and oral care), developmental care practices, parental supportive care practices, and educational interventions can be used effectively to support the transition of preterm newborns to total oral feeding. Conclusion: Supporting preterm infants with various good care practices during their total oral feeding process can have a positive effect on shortening the time for transition to independent oral feeding and hospital stay, and thereby a reduction of health costs. In addition, it can increase the level of daily weighing and discharge from hospital, breastfeeding rates, food intake, quality of care and parental care satisfaction. In Turkey, preparation of evidence-based guidelines on the subject and total oral feeding need to be managed in an evidence-based and individualized way.

Keywords: Preterm Babies, Gavage Feeding, Total Oral Nutrition, Care, Nurse

Doi: 10.17363/SSTB.2018.28.3

PRETERM BEBEKLERDE GAVAJLA BESLENMEDEN TOTAL ORAL BESLENMEYE GEÇİŞİ DESTEKLEYİCİ BAKIM UYGULAMALARI: LİTERATÜR TARAMASI
 
Amaç: Preterm bebeklerde emme-yutma-solunum arasındaki koordinasyonun gelişmemiş olması, bağımsız oral beslenmeye geçiş konusunda önemli gecikmeler yaşanmasına ve yenidoğan beslenmesinin gavajla ya da parenteral yolla gerçekleştirilmesine neden olmaktadır. Bu derlemede, preterm bebeklerde beslenme deneyiminin kalitesini artıran, gavajla beslenmeden total oral beslenmeye güvenli ve etkin geçişi destekleyen iyi bakım uygulamaları hakkında bilgi ve farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Yöntem: Bu makale, ulusal ve uluslararası literatür taraması sonucunda oluşturulmuştur. Bulgular: Bağımsız oral beslenmeye ulaşmak preterm bebekler için önemli bir kilometre taşıdır. Yapılan çalışmalar preterm yenidoğanların total oral beslenmeye geçişlerini desteklemek amacıyla fizyolojik müdahale yöntemleri (besleyici olmayan emme, oral stimülasyon, kombine oral motor müdahaleler ve ağız bakımı), gelişimsel bakım uygulamaları, ebeveynleri destekleyici bakım uygulamaları ve eğitim müdahalelerinin etkili olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Sonuç: Preterm bebeklerin total oral beslenme yolculuğunda çeşitli iyi bakım uygulamaları ile desteklenmesi bağımsız oral beslenmeye geçiş ve hastanede kalış süresini kısaltabilir, yatak işgali, sağlık masraflarının azaltılması konusunda olumlu etkide bulunabilir. Ayrıca, günlük tartı alımı, taburculuk ağırlığı, emzirme oranları, alınan besin miktarı, bakım kalitesi ve ebeveyn bakım memnuniyeti düzeyini artırabilir. Ülkemizde konu ile ilgili kanıt temelli rehberler hazırlanmasına, total oral beslenmeye geçişin ipucu tabanlı ve bireyselleştirilmiş olarak yönetilmesine gereksinim bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Preterm Bebek, Gavajla Beslenme, Total Oral Beslenme, Bakım, Hemşire

Doi: 10.17363/SSTB.2018.28.3

Tam Metin