Year:2013   Issue: 8   Area: ANATOMİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 77

Mehmet Emin YILDIZ , Kamil BEŞOLUK

Comparison the volume of the carpal bones between adult male weightlifter and sedantery subjects

The aim of this study was to examine morphometrical deformities of weight-lifting sports on some bones from adult male weightlifters and sedentaries getting datas and 3D models that were taken from ossa carpi imaging sections with MDCT (Multidetector Computed Tomograhy). In this study, between the ages of 20-25, 9 adult male weightlifters that who have been weightlifting at least for 5 years and 9 adult male sedentaries who have not done sports before were included. The attendants’ weights and lengths were measured individually. All weightlifters and sedentaries’ right and left hand ossa carpi images were taken with MDBT. The 2D MDCT images were reconstructed 3-dimensionally via a software (Mimics 13.1). There were no significiant difference in the carpal bone volumes of the weightlifters according to the sedentaries. The percentage of carpal bones’ volumes in the wrist were similar in both groups. Moreover, there was no significiancy in the comparison of the volume of the carpal bones of both right hand and left hand of weightlifters and sedantery subjects. However, in order to get more certain datas, different studies must be done according to the weights of weightlifters.

Keywords: 3D Modelling, Ossa Carpi, Volume


YETİŞKİN ERKEK HALTERCİ VE SEDANTERLERDE KARPAL KEMİK HACİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışma ile; yetişkin erkek halterci ve sedanter grubundan MDBT (Multidedektör Bilgisayarlı Tomografi) ile alınan ossa carpi görüntüleme kesitlerinden üç boyutlu (3B) model ve veriler elde ederek halter sporunun kemik üzerindeki morfometrik etkilerinin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya 20-25 yaşları arasında, en az 5 yıl halter sporu yapan 9 yetişkin erkek halterci ve spor yapmamış 9 sedanter dahil edildi. Katılımcıların vücut ağırlıkları ve boy ölçümleri alındı. Halterci ve sedanterlerin sağ-sol el karpal kemiklerinin görüntüleri MDBT ile alındı. 2B görüntüler, Mimics-13.1 yazılım programı ile 3B hale getirildi. Haltercilerin karpal kemik hacimlerinde, sedanterlere göre anlamlı bir farklılık bulunmadı. Karpal kemik hacimlerinin el bileği içindeki yüzde değerleri, iki grupta da farklı değildi. Her iki grupta, karpal kemiklerin hacim büyüklüğü sıralaması benzerlik gösterdi. Ayrıca hem haltercilerde hem de sedanterlerde grup içi sağ el ile sol el karpal kemik hacimlerinin karşılaştırmalarında da herhangi bir farklılık bulunmadı. Ancak daha net verilerin elde edilebilmesi için haltercilerde sikletlere göre ayrı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: 3B Modelleme, Hacim, Ossa Carpi


39