Year:2015   Issue: 15   Area: SAĞLIK YÖNETİMİ

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 223

Keziban AVCI , Songül ÇINAROĞLU

CLASSIFICATION OF PATIENT ADMISSIONS ACCORDING TO MAJOR DIAGNOSTIC CLASSIFICATION (MDC) USING VISUAL DATA MINING METHODS

Aim: In this study it was aimed to determine higher reason of patients diagnosis and which cities patients are coming from a teaching and training hospital which is located at the center of Ankara. Method: All admissions (63.470) to hospital during the year 2012 classifyed according to 23 different Major Diagnosis Classification (MDC) code. 18.872 admissons to this hospital outside from Ankara classified using heat map which is a visual data mining method. Findings: When we analyze heat map we see that number of admissons to this hospital is higher from Çankırı, Yozgat, Kayseri and Karaman which are surrounding cities of Ankara. Admissions from muscular and skeletal system disorders are higher in MDC code. Results: Results of this study gives useful information hospital managers about using heat map which is visualize and makes complex information meaningful at a hospital and helps Professional health managers about resource planning

Keywords: Major Diagnostic Classification (MDC), Visual Data Mining, Heat Map.

Doi: 10.17363/SSTB.2015159752


HASTA YATIŞLARININ MAJÖR TANI SINIFLAMASI (MTS) BAKIMINDAN GÖRSEL VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİ KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI

Amaç: Bu araştırmada Ankara il merkezinde yer alan bir eğitim ve araştırma hastanesine 2012 yılında yatan hastaların daha çok hangi hastalık tanısıyla yatışının yapıldığı ve hangi illerden geldiklerinin görsel veri madenciliği yöntemleri kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada 2012 yıl süresince hastaneye yapılan tüm yatışların (63.470 yatışın) 23 farklı Majör Tanı Sınıflaması (MTS) kodu açısından tasnifi yapılmış ve Ankara dışındaki illerden bu hastaneye yapılan 18.872 yatış bir görsel veri madenciliği yöntemi olan sıcaklık haritası (heat map) metodu kullanılarak incelenmiştir. Bulgular: Sıcaklık haritası incelendiğinde Ankara dışındaki yatışların Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Karaman gibi çevre illerden yapıldığı görülmektedir. En fazla yatış yapılan MTS kodu ise kas ve iskelet sistemi hastalıklarıdır. Sonuç: Araştırma sonuçları görsel veri madenciliği yöntemlerinden birisi olan sıcaklık haritasının hastanelerde çok sayıda karmaşık bilginin görselleştirilmesi, anlamlı hale getirilmesi ve kaynak planlaması konusunda profesyonel sağlık yöneticilerine yararlı bilgiler sağlayacağı yönünde bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Majör Tanı Sınıflaması (MTS), Görsel Veri Madenciliği, Sıcaklık Haritası.

Doi: 10.17363/SSTB.2015159752


68