Yıl: 2013   Sayı: 8

Ercan ZORBA, Emrah CERİT, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Meltem EVLİ
1- REKREASYON BÖLÜMLERİNİN TERCİH EDİLME NEDENLERİ VE BÖLÜM ÖĞRENCİLERİNİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin
Sefer GÜMÜŞ
2- GÜNÜMÜZ KOZMETİK ÜRÜN TELEVİZYON REKLAMLARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZRİNDEKİ ETKİLERİNİN İSTABUL BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Murat ÖZŞAKER
3- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN ÖZ-YETERLİKLERİ, TÜKENMİŞLİKLERİ VE İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ (Aydın İli Örneği)

  Özet   Tam Metin
Dilşad ÇOKNAZ, Devrim BULUT
4- SPOR YÖNETİMİNDE ALAN UYGULAMASI: ALGILAR, BEKLENTİLER VE SORUNLAR

  Özet   Tam Metin
Mehmet Emin YILDIZ, Kamil BEŞOLUK
5- YETİŞKİN ERKEK HALTERCİ VE SEDANTERLERDE KARPAL KEMİK HACİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin
Medet KORKMAZ, Şefika Tuğba YANGÖZ
6- KANSER TANISINA HASTA UYUMUNU SAĞLAMADA HEMŞİRENİN ROLÜ

  Özet   Tam Metin
Ruşen ÖZTÜRK, Ümran SEVİL
7- REFLEKSOLOJİNİN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin