Yıl: 2013   Sayı: 6

Güler BAHADIR, Dilek ANUK
1- TIBBEN AÇIKLANAMAYAN BELİRTİLER GRUBUNDAKİ KADINLARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN YETİŞKİN DÖNEMDE FİZİKSEL VE DUYGUSAL ŞİDDET GÖRMEYE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
İlknur TÜTÜNCÜ, Eda KARAİSMAİLOĞLU
2- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet   Tam Metin
Ayşe KARAKOÇ, Fadime BİNGÖL, Semra KARACA
3- LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ERGEN ÖZNEL İYİ OLUŞ İLE OLUMLU GELECEK BEKLENTİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Mustafa TÜRKMEN, Aylin ZEKİOĞLU, Kadir YILDIZ, Mehmet GÖRAL
4- ANTRENÖRLERİN SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin
Emel Taşcı DURAN, Emrah ATAY, Bengisu İMER
5- GEBELİKTE EGZERSİZ UYGULAMALARI : NEDEN? NASIL?

  Özet   Tam Metin