Yıl: 2021   Sayı: 41

Seda GÖGER, Ayşe ÇEVİRME
1- LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SİBER ZORBALIĞA İLİŞKİN DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.4
  Özet   Tam Metin
Kübranur VARLIKLIÖZ, Oğuz EMRE, Ayşegül (Ulutaş) KESKİNKILIÇ, Zekeriya ARSLAN, Nurcan ALAGÖZ, Semra AKTO
2- TÜRKİYE’DE YEME BOZUKLUKLARI İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.5
  Özet   Tam Metin
Kevser TUNCER KARA, A. Ferdane OĞUZÖNCÜL
3- GÜVENLİK İKLİMİ VE KÜLTÜRÜNÜN GÜVENLİK PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÖRNEĞİ

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.3
  Özet   Tam Metin
Özlem EKİZOĞLU, Mehmet ACET
4- SİGARA VE ALKOL KULLANIMLARINA GÖRE KADIN FUTBOLCULARIN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.2
  Özet   Tam Metin
Nurcan ALAGÖZ, Kübranur VARLIKLIÖZ, Zekeriya ARSLAN
5- BEBEKLERİN TAMAMLAYICI BESLENMEYE GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN ANNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2021/ABCD89/.41.1
  Özet   Tam Metin