Yıl: 2021   Sayı: 40

Atakan SAVRUN, İsmail Erkan AYDIN
1- COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA VE ÖNCESİNDE ACİL SERVİSE BAŞVURAN İNME HASTALARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.40.2
  Özet   Tam Metin
Funda ÖZPULAT, Nazmi BİLİR
2- TÜRKİYE KIRSALINDA UYGULANAN EĞİTİM MÜDAHALESİNİN ADOLESANLARIN SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.8
  Özet   Tam Metin
Ediz ERDEM, Serkan DÜZ
3- DOĞUM ÖNCESİNDEN ADÖLESAN DÖNEME KADAR VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.1
  Özet   Tam Metin
Nural ERZURUM ALİM, Öykü Peren TÜRK FİDAN, Şuğra Nur BARLAS, Esin BAŞPINAR, Gizem BİÇER, Nacize CENGİZ, Elif Hümeyra ERTOY
4- PANDEMİ SÜRECİNDE BİREYLERİN UYKU KALİTESİ VE DUYGUSAL İŞTAH DURUMU İLE BESİN TÜKETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.40.3
  Özet   Tam Metin
Necmiye ÇÖMLEKÇİ, Dilek BAYKAL
5- KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA İMMÜNOTERAPİ VE TOKSİSİTE YÖNETİMİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.4
  Özet   Tam Metin
Fatmanur ÖZTÜRK, Gülten HERGÜNER
6- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANINDAKİ KADIN AKADEMİSYENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KARİYER ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.40.1
  Özet   Tam Metin