Yıl: 2020   Sayı: 36

Burhanettin ÇİĞDEM, Şeyda FİGÜL GÖKÇE, Aslı BOLAYIR, Nuryıl YILMAZ
1- İDİOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYONDA NÖTROFİL LENFOSİT ORANLARI VE VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE BEYİN OMURLİK SIVISI BASINCI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020.36.1
  Özet   Tam Metin
Batuhan BATU, Ali Dursun AYDIN
2- YÜZME SPORCULARININ YENİ TIP KORONA VIRÜSE (COVID-19) YAKALANMA KAYGISININ İNCELENMESI

Doi: 10.17363/SSTB.2020.36.4
  Özet   Tam Metin
Cumaali YAVUZ, Ali Serdar YÜCEL, Berk BEŞGEN, Ebru ORHAN
3- SPORCULARDA ZİHINSEL ANTRENMAN İLE KIŞILIK ÖZELLIKLERI ARASINDAKI İLIŞKININ FARKLI DEĞIŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESI

Doi: 10.17363/SSTB.2020.36.3
  Özet   Tam Metin
Müge SARPER KAHVECİ, Murat BİLGİN, Uğur AYDEMİR, Zekiye DİLAY EKİZ, Cihad KISA
4- ÜNİVERSİTELERDE SPORTİF DERSLERİ SEÇMELİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORA KARŞI TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

10.17363/SSTB.2020.36.5
  Özet   Tam Metin
Çağla ALBAY, Burcu YEŞİLKAYA
5- BESİNSEL TAKVİYELERİN SPORCU BESLENMESİNDE KULLANIMI VE SPORCU PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020.36.2
  Özet   Tam Metin