Yıl: 2020   Sayı: 34

Necati OZPINAR, Tugba KAYA, Zekeriya YELBOGA, Nuryil YILMAZ, Semra OZCELIK
1- PSİKİYATRİK HASTALARDA TOXOPLASMA GONDII SEROPREVALANSI

Doi: 10.17363/SSTB.2020.34.4
  Özet   Tam Metin
Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Alpaslan KARTAL, Erol BAYKAN
2- ÜNİVERSİTELERARASI GÜREŞ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINDA YARIŞAN SPORCULARIN BESLENME BİLGİLERİNİN ANALİZİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020.34.3
  Özet   Tam Metin
Hakan ÜNAL
3- SPOR MARKALARINA YÖNELİK ALGILANAN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN MARKA DENKLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020.34.1
  Özet   Tam Metin
Necati OZPINAR, Hulya OZPINAR, Nuraniye ERUYGUR, Tuğba KAYA
4- HYPERİCUM SCABRUM L. METHANOL EKSTRAKTININ ANTİ-TRİCHOMONAS AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020.34.2
  Özet   Tam Metin