Yıl: 2019   Sayı: 33

Tutku TUNÇ, Gülderen KARAKUŞ, Zeynep SÜMER, Ceylan HEPOKUR
1- MAVA-CYTARABINE POLİMER İLAÇ KONJUGATININ ANTİMİKROBİYAL VE ANTİKANSER ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2019.33.4
  Özet   Tam Metin
Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Alpaslan KARTAL
2- JUDO SPORCULARININ BESLENME BİLGİSİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

Doi: 10.17363/SSTB.2019.33.1
  Özet   Tam Metin
Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Mehmet AYDOĞAN
3- KORUMA VE BAKIM ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARIN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ ÖZGÜVEN VE SOSYAL UYUM DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2019.33.3
  Özet   Tam Metin
Ali Serdar YÜCEL, Perihan ABAY, Ayhan AYTAÇ, Ümran SEVİL, Ayça GÜRKAN, Çetin YAMAN, Murat KORKMAZ, Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
4- TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

Doi: 10.17363/SSTB.2019.33.2
  Özet   Tam Metin
Ayşe ÇEVİRME, Nezihe UĞURLU, Özge ERTÜRK, Nasibe Yağmur ZİYAİ
5- MEDİKAL TURİZM HEMŞİRELİĞİNİN EĞİTİM YAPISI VE AKADEMİSYENLERİN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.3
  Özet   Tam Metin