Yıl: 2018   Sayı: 29

Aygül ÇAĞLAYAN TUNÇ, Mehmet GÜÇLÜ, Mehmet GÜNAY
1- KONYA’DAKİ AMATÖR SPORCULARIN MENTAL DAYANIKLILIKLARININ KESİTSEL ÇALIŞMA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.7
  Özet   Tam Metin
Canan Gülbin ESKİYECEK, Gazanfer Kemal GÜL, Seda Nur PEKEN, Mine GÜL, Ömer ZAMBAK
2- SAĞLIK TOPLARIYLA UYGULANAN ÇABUK KUVVET ANTRENMANLARININ 14-16 YAŞ KADIN VOLEYBOLCULARIN SERVİS-SMAÇ ATIŞ PERFORMANSLARINA ETKİSİ

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.9
  Özet   Tam Metin
Hamide ZENGIN, Nursan CINAR
3- ERGENLERİN RİSK ALMA DAVRANIŞLARI İLE NARGİLENİN SAĞLIĞA ETKİLERİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.13
  Özet   Tam Metin
İrem AKOVA, Öznur HASDEMİR
4- 30-65 YAŞ KADINLARDA SERVİKS KANSERİ TARAMA ORANLARI VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.3
  Özet   Tam Metin
Ümran SEVİL, Dilek ÖZTAŞ, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Özlem GÜNER, Nigar ÇELİK, Ayça GÜRKAN, Murat KORKMAZ
5- FARKLI FAKTÖRLER AÇISINDAN HIV HASTALARINA YÖNELİK OLUŞAN SOSYAL ALGI BUYUTUNUN ANALİZ EDİLMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.2
  Özet   Tam Metin
Nilgün ULUTAŞDEMİR, Meryem Arık, Hasan TUNA
6- YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YATAN HASTALARIN AİLE ÜYELERİNİN GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.14
  Özet   Tam Metin
Sevde MAVİ VAR
7- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VÜCUT SEGMENTLERİNE GÖRE YAĞ VE KAS ORANLARININ AEOROBİK, ANAEROBİK VE ESNEKLİK PARAMETRELERİYLE İLİŞKİSİ

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.1
  Özet   Tam Metin
Özlem BEBEK, Mehmet ACET, Utku IŞIK
8- GOALBALL SPORCULARININ MİZAH TARZLARININ FARKLI DEĞIŞKENLERE GÖRE İNCELENMESI

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.12
  Özet   Tam Metin
Sabriye ERCAN
9- YERLİ VE MÜLTECİ SPORCULARIN SPOR BRANŞI TERCİHLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.4
  Özet   Tam Metin
Cansu ÇELEBİ, Betül BAYAZIT,Okan Serhat TUNCİL,Ozan YILMAZ
10- OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE HAREKET EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ MOTOR GELİŞİME ETKİSİ

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.8
  Özet   Tam Metin
Merve ÖZYILDIRIM, İhsan SARI
11- ANTRENÖRLERİN SPOR PSİKOLOJİSİ KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.5
  Özet   Tam Metin
Gülten HERGÜNER, Turgay Semih YAŞAR, Çetin YAMAN, Hacı Mustafa AKGÜL
12- TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DE FUTBOL ANTRENÖRÜ YETİŞTİRME MODELİ KARŞILAŞTIRMASI

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.10
  Özet   Tam Metin
Onur ÖZBAY, Alpaslan H. KUZUCUOĞLU
13- ACİL DURUM KRİZ YÖNETİM SİSTEMİ

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.6
  Özet   Tam Metin
Hakan KOLAYİŞ, Nurullah ÇELİK, Gülşah HALBİŞ
14- BASKETBOL HAKEMLERİNİN POZİTİF PSİKOLOJİK DURUMLARININ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.11
  Özet   Tam Metin