Yıl: 2018   Sayı: 27

Zeynep Senem SÖYLEYİCİ
1- YAŞLI BİREYLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İRDELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2018.2.4
  Özet   Tam Metin
Eray YURTSEVEN, Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU, Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN, Suzan DAL, Cemile Nihal YURTSEVEN
2- SPOR FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇMESİ İLE İLİŞKİLİ PREVALANSI: TÜRKİYE'DEN BİR ÇALIŞMA

Doi: 10.17363/SSTB.2018.2.3
  Özet   Tam Metin
Hakan KOLAYİŞ, İhsan SARI, Nurullah ÇELİK
3- FARKLI MÜCADELE SPORLARINDAKİ SPORCULARIN SPORA KATILIM GÜDÜLERİNİN BELİRLENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2018.2.2
  Özet   Tam Metin
Mehmet GÖĞREMİŞ, Mehtap OMAÇ SÖNMEZ
4- ÖĞRETMENLERDE KAS-İSKELET SİSTEMİ AĞRISININ PREVELANSI VE AĞRI İLE EMOSYONEL DURUM, YAŞAM KALİTESİ VE VÜCUT FARKINDALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Doi: 10.17363/SSTB.2018.2.1
  Özet   Tam Metin