Yıl: 2017   Sayı: 25

Gökhan DELİCEOĞLU, Deniz KAMİLOĞLU
1- ÇOCUKLARIN BAZI ANTROPOMETRİK VE FİZİKSEL PARAMETRELERE AİT DEĞERLERİNİN YAŞLARA GÖRE İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.1
  Özet   Tam Metin
Dilek AYGİN, Özge YAMAN, Hande AÇIL, Ayşe ÇELİK YILMAZ, Havva SERT
2- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.2
  Özet   Tam Metin
Mustafa KARADAĞ, Yüksel SAVUCU, Yonca Süreyya SEZER, Ali Serdar YÜCEL, Serdar ORHAN, Ercan GÜR
3- ÜNİVERSİTELERİN KARATE DO TAKIMLARINDA YER ALAN SPORCULARIN SERBEST ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.3
  Özet   Tam Metin
Mustafa KARADAĞ, Yüksel SAVUCU, Yonca Süreyya BİÇER, Ali Serdar YÜCEL, Ercan GÜR, Serdar ORHAN
4- KAMPÜSTE VOLEYBOL SPORUNU TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİN BU TERCİHLERİNDEKİ ETKENLER İLE AİLE VE TOPLUM FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.4
  Özet   Tam Metin
İsa SAĞIROĞLU, Serpil SALI ALI, Osman ATEŞ, Cem KURT
5- İYİ ANTRENMANLI BAYAN VOLEYBOLCULARDA KENDİ KENDİNE UYGULANAN MYOFASİAL GEVŞETME EGZERSİZ SÜRESİNİN DİKEY SIÇRAMA PERFORMANSI VE ESNEKLİK ÜZERİNE AKUT ETKİSİ

Doi: 10.17363/SSTB.2017.4.5
  Özet   Tam Metin