Yıl: 2017   Sayı: 24

Yonca Süreyya SEZER, Baha Engin ÇELİKEL, Yüksel SAVUCU, Mustafa KARADAĞ, A. Serdar YÜCEL
1- REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMAN VE SPORTİF AÇIDAN SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİNE KATILIMLARININ İNCELENMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Doi: 10.17363/SSTB.2017.3.2
  Özet   Tam Metin
Yonca Süreyya SEZER, Baha Engin ÇELİKEL, Ercan GÜR, Yüksel SAVUCU
2- OKÇULARIN EL KAVRAMA KUVVETİNE BİRİM ANTRENMANIN ETKİSİ

Doi: 10.17363/SSTB.2017.3.1
  Özet   Tam Metin
Serdar ORHAN, Engin AKARSU, A. Serdar YÜCEL, Yüksel SAVUCU
3- TÜRKİYE'DE BASKETBOL KLASMAN HAKEMLERİNİN SİBER MAĞDURİYETLERİ VE FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2017.3.3
  Özet   Tam Metin
Ayşegül ÖZDEMİR, Meltem KÜRTÜNCÜ
4- ÇOCUKLARDA İNVAZİV İŞLEMLER SIRASINDA DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKME TEKNİKLERİNİN KULLANIMI

Doi: 10.17363/SSTB.2017.3.5
  Özet   Tam Metin
Gokhan ACAR, Barbaros Serdar ERDOGAN
5- BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN ETİK İKLİM PERSPEKTİFİNDEN BAĞIMSIZLIK ALT BOYUTUNUN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2017.3.4
  Özet   Tam Metin