Yıl: 2016   Sayı: 20

Bihter AKINOĞLU, Çağlar SOYLU, Necmiye ÜN YILDIRIM, Tuğba KOCAHAN, Özge ÇOBAN, Adnan HASANOĞLU
1- TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL SPORCULARININ CORE ENDURANSLARI İLE OTURMA DENGESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA

Doi: 10.17363/SSTB.20162022365
  Özet   Tam Metin
Gürhan SUNA, Malik BEYLEROĞLU, Mahmut ALP, Seda YALÇIN
2- KOORDİNASYON ANTRENMANLARIN ÇOCUK TENİSÇİLERDE SÜRAT DENGE VE ÇEVİKLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.20162022364
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Saliha ÖZPINAR
3- TÜRKİYE YAŞLI ANALİZİ 2011-2015 TUİK VERİLERİ

Doi: 10.17363/SSTB.20162022366
  Özet   Tam Metin
Nurgül GÜNGÖR TAVŞANLI, Dilek ÖZMEN
4- DIYABETIK HASTALARIN SAĞLIK İNANÇLARININ METABOLIK KONTROL ÜZERINE ETKISININ İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.20162022363
  Özet   Tam Metin
Mehmet Emin YILDIZ, Ubeyde GÜLNAR
5- 8 HAFTALIK REKREATİF BADMİNTON ANTRENMANININ KADIN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

Doi: 10.17363/SSTB.20162022362
  Özet   Tam Metin