Yıl: 2011   Sayı: 1

Murat KORKMAZ, Aysun YILMAZTÜRK
1- SAĞLIK HARCAMALARININ YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI ve SAĞLIK HARCAMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Şilan ERAT, Murat KORKMAZ, Vedat ÇİMEN, Güran YAHYAOĞLU
2- HEMŞİRELERİN İŞ YAŞAM KALİTESİNİN MOTİVASYONA ETKİSİ

  Özet   Tam Metin