Yıl: 2015   Sayı: 15

Mehibe AKANDERE, Erkan YARIMKAYA, Erdi TEKİN
1- SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGAN VE KENDİNİ GELİŞTİRİCİ MİZAH DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2015159749
  Özet   Tam Metin
Mikail TEL
2- DOKTORLARIN SPOR YAPMA ALIŞKANLIKLARI VE SAĞLIKLI YAŞAM DÜZEYLERİ

Doi: 10.17363/SSTB.2015159750
  Özet   Tam Metin
Canan Gülbin ESKİYECEK, Betül BAYAZIT, İhsan SARI
3- SPORCULARDA TERCİH EDİLEN ANTRENÖR LİDERLİK DAVRANIŞLARININ YAŞ, CİNSİYET VE SPOR DALI AÇISINDAN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

Doi: 10.17363/SSTB.2015159753
  Özet   Tam Metin
Özcan SAYGIN, Yasemin Funda AYHAN
4- ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ FİZİKSEL AKTİVİTE DENEYİMLERİ İLE YETİŞKİNLİKTEKİ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ VE BEDEN KOMPOZİSYONLARININ ARAŞTIRILMASI

Doi: 10.17363/SSTB.2015159754
  Özet   Tam Metin
Keziban AVCI, Songül ÇINAROĞLU
5- HASTA YATIŞLARININ MAJÖR TANI SINIFLAMASI (MTS) BAKIMINDAN GÖRSEL VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMİ KULLANILARAK SINIFLANDIRILMASI

Doi: 10.17363/SSTB.2015159752
  Özet   Tam Metin
Bülent KILIÇ
6- BENİGN KEMİK TÜMÖRLERİNDE BİYOPSİ

Doi: 10.17363/SSTB.2015159751
  Özet   Tam Metin