Yıl: 2014   Sayı: 13

Hacı Ahmet PEKEL, Latif AYDOS
1- TÜRK ATLETLERİNİN ALT YAPIDAKİ BAŞARILARI İLE ELİT SEVİYEDEKİ BAŞARI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin
Bülent KILIÇ, Aylin ZEKİOĞLU, Ali Serdar YÜCEL
2- ÖN ÇAPRAZ BAĞ CERRAHİSİNDE KULLANILAN GREFTLER VE UYGULAMA SONUÇLARININ 5 YILLIK SÜREÇTE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Mehmet Emin YILDIZ, Kamil BEŞOLUK
3- OSSA DİGİTORUM MANUS’UN 3B MODELLENMESİ: ERKEK HALTERCİLERİN SEDANTERLERE GÖRE OSTEOMETRİK DEĞER FARKLILIKLARI

  Özet   Tam Metin
Mehmet ALTIN
4- SPOR YAPAN VE SEDANTER ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AEROBİK KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet   Tam Metin
Ayşe ÇEVİRME, Özge KAYNAK, Nezihe UĞURLU
5- TÜRKİYE’DE MEDİKAL TURİZM HEMŞİRELİĞİ VE EĞİTSEL YAPISI SWOT ANALİZİ

  Özet   Tam Metin
Recep CENGİZ, A. Cavit KABAKÇI
6- ÜNİVERSİTELER ARASI FUTSAL MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN BAŞARI YÖNELİM VE MOTİVASYON DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

  Özet   Tam Metin
Nalan Damla YILMAZ USTA
7- İNSAN İSKELETLERİNDE DENTAL YAŞ TAHMİNİ YÖNTEMLERİ VE BUNLARIN ADLİ TIP VE ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ

  Özet   Tam Metin
İlknur TÜTÜNCÜ, Nevin AKTAŞ
8- YEDİ YAŞ ERKEK ÖĞRENCİLERİN DİYET ÇİNKO DÜZEYLERİ VE ÇİNKONUN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet   Tam Metin
Saliha ÖZPINAR, Gülay YILDIRIM
9- BİRİNCİ VE İKİNCİ BASAMAKTAKİ HEKİM DIŞI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTA HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARI VE ETKİLEYEN ETMENLER: MANİSA ÖRNEĞİ

  Özet   Tam Metin
Mohammadtaghi AGHDASİ
10- ÇEŞİTLİ SPOR KADIN ATLET ÖĞRENCILERININ SOSYAL BECERI DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet   Tam Metin
Gönül BABAYIGIT İREZ, Özcan SAYGIN , Sevil YILDIRIM, Halil İbrahim, CEYLAN
11- AEROBİK DANS VEYA STEP DANS: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE HANGİ EGZERSİZ DENGE, ESNEKLİK VE KAS KUVVETİNİ ARTIRIR?

  Özet   Tam Metin