Yıl: 2021   Sayı: 40

Ediz ERDEM, Serkan DÜZ
1- DOĞUM ÖNCESİNDEN ADÖLESAN DÖNEME KADAR VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.1
  Özet   Tam Metin
Necmiye ÇÖMLEKÇİ, Dilek BAYKAL
2- KÜÇÜK HÜCRE DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA İMMÜNOTERAPİ VE TOKSİSİTE YÖNETİMİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.4
  Özet   Tam Metin
Funda ÖZPULAT, Nazmi BİLİR
3- TÜRKİYE KIRSALINDA UYGULANAN EĞİTİM MÜDAHALESİNİN ADOLESANLARIN SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.39.8
  Özet   Tam Metin
Fatmanur ÖZTÜRK, Gülten HERGÜNER
4- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANINDAKİ KADIN AKADEMİSYENLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE KARİYER ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ

Doi: 10.17363/SSTB.2020/ABCD89/.40.1
  Özet   Tam Metin