Yıl:2014   Sayı: 12   Alan: ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ  

Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Alpaslan KARTAL, Murat KORKMAZ
SPOR YARALANMALARI ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI KAPSAMINDA OMUZ YARALANMALARI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
 
Her spor dalında sporcu yaralanma ile karşılaşmaktadır. Spor yaralanması çeşitlidir. Yaralanma vücudun her bölgesinde meydana gelebilir. Spor yaralanması hem sporcunun geleceği, hem de tıbbi açıdan önemsenmelidir. Yaralanma riski, sporcuların uygun forma ve kondisyona sahip olmasıyla ve sezon dışında, öncesinde ve içindeki önleyici yaklaşımlarla asgari düzeye indirilebilir. Bu bildiride sporcuların yaralanması sonucu üst ekstremite kapsamında omuz yaralanmaları ve tedavi yöntemlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Omuz ekleminin anatomik yapısı ve sık kullanılan bir eklem olması yaralanmaya zemin hazırlamaktadır. Bu durum, kişinin hayat kalitesini ve iş gücünü azaltması bakımında toplumsal bir sorun olabilmektedir. Omuz yaralanmalarının tedavisinde birçok metod bulunmaktadır. Bunların bazıları klinik pratikte gelenekselleşmiş durumda iken (fizik tedavi modaliteleri, enjeksiyon vb.) bazıları son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sporcu, Spor, Yaralanma, Üst Ekstremite, Omuz, TedaviSHOULDER INJURIES WITHIN THE SCOPE OF SPORTS INJURIES AND UPPER EXTREMITY INJURIES AND TREATMENT METHODS
 
In every sport athletes are faced with injuries. Sports injuries are varied. Injuries can occur in every region of the body. The future of sports injuries and athletes, as well as medical terms should be considered. Risk of injury, athletes and fitness by having the proper uniform and out of season, before and can be minimized with preventive approach within. In this paper, the scope of the athletes upper extremity injuries as a result of shoulder injuries and treatment methods aimed to investigate. Anatomical structures of the shoulder joint and the joint is a common injury is preparing the ground. This person's quality of life and reduce the work force may be in the care of a social problem. There are many methods for the treatment of shoulder injuries. In some of these cases, while traditional clinical practice (physical therapy, injections, etc.). Has become quite popular in recent years some.

Keywords: Athletes, Sports Injuries, Upper Extremity, Shoulder, TreatmentTam Metin