Yıl:2012   Sayı: 5   Alan: HALK SAĞLIĞI  

Sinan AYAN, Aysun ERGENE, Uğur Altay MEMİŞ, Fadime YILMAZ
SPOR KOMPLEKSLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN TANIMLANMASI
 
Bu çalışmada, Kırıkkale Üniversitesi spor komplekslerinin farklı bölgelerinden izole edilen mikroorganizmaların tespiti ve tanımlanması amaçlanmıştır. Çalışmamızda, Kırıkkale Üniversitesi içinde öğrencilerimizin eğitimi amacıyla sık kullanılan spor salonunun farklı bölgelerinden örnekleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışma süresince steril ekivyonlar kullanılarak örnekler alınmıştır. Alınan örnekler daha önceden hazırlanmış olan Muller Hinton Agar besiyerlerine ekimleri yapılarak APİ testi ve Vitek 2 ile türler teşhis edilmiştir. Tanımlama çalışmaları sonucunda, spor salonunun farklı bölgelerinden ve sporcular tarafından kullanılan aletlerin üzerinden Staphylococcus cohnii, Staphylococcus haemolyticus, Sphingomonas paucimobilis, Kocuria kristinae, Micrococcus luteus ve Sthaphylococcus epidermitis türleri teşhis edilmiştir. Spor salonu içerisinde en yaygın olarak üreyen türün Staphylococcus cohnii olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Spor Salonu, Staphylococcus Cohnii, Staphylococcus Haemolyticus, Sphingomonas Paucimobilis, Micrococcus Luteus, Sthaphylococcus epidermitisIDENTIFICATION OF ISOLATED MICROORGANISMS FROM SPORT CENTER
 
This study aim is intended identification of microorganisms which are isolated from different parts of Kirikkale University sport center. In this study, the sampling process was in different parts of sport center that frequently used from Kirikkale University students. Sterile swab used for sampling. The samples cultured on Muller Hinton Agar which are previously prepared and identified with API test and Vitek 2. Staphylococcus cohnii ssp cohnii, Staphylococcus haemolyticus, Sphingomonas paucimobilis, Kocuria kristinae, Micrococcus luteus ve Sthaphylococcus epidermitis were determined from sport center and through the instruments used by athletes. The Staphylococcus cohnii ssp cohnii was found to be most commonly in the sport center.

Keywords: Sport Center, Staphylococcus Cohnii Ssp Cohnii, Staphylococcus Haemolyticus, Sphingomonas paucimobilis, Kocuria Kristinae, Micrococcus Luteus, Sthaphylococcus EpidermitisTam Metin