Yıl:2017   Sayı: 22   Alan: SAĞLIK YÖNETİMİ  

Lütfi AKGÜN, Murat DEMİREZEN, Sükran İpek YABUZ
OBEZİTE TEDAVİSİNDE ÇOK AMAÇLI, KIŞIYE ÖZEL, MODIFIYE, AEROPLATES EGZERSIZ PROGRAMI VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
 
Günümüz sağlık anlayışı, bireyin sağlığını koruyacak, sürdürecek ve geliştirecek davranışlar kazanması üzerine kurulmuştur. Egzersiz stres düzeyi ayarlanabilen en güçlü ilaçtır. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmamız, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne başvuran 146 hasta üzerinde ve örneklem seçilmeden yapılmıştır. Hastaların sosyo-demografik özellikleri ve antropometrik ölçümleri anket formunda yer almıştır. Araştırmaya katılan bireyler her ay düzenli olarak telefonla kontrole çağrılmıştır. Hastaya verdiğimiz egzersiz reçetesi geri bildirim formları sayesinde hastaların düzenli egzersiz programını uyguladığını bize göstermeleri istenmiştir. Hastaların verdiği kilo ortalaması 12.44±7.58 olarak saptanmıştır. Kişinin fiziksel ve sosyal durumuna uygun, güvenli ve etkin bir egzersiz uygulandığında, multidisipliner yaklaşım kullanarak psikolojik destek sağlandığında hastanın uyumu ve egzersizin sürdürülebilirliği artar. Bu durum kilo kontrolü ve obeziteye bağlı hastalıkların tedavisini olumlu etkiler. Ayrıca, kişiselleştirilmiş, çok amaçlı, değiştirilmiş aero-pilates egzersiz programı, ağırlıklı olarak kilo kaybı, sağlıklı yaşam veya birçok hastalığın tedavisi için yapılan diğer egzersizler ve spor faaliyetlerine alternatif bir teknik olarak düşünülmüştür. Egzersiz bir ilaçtır. Bir egzersizin stres seviyesi düzenlenirse ve bir hastaya özgü reçete edilirse etkisi yüksek olur. Beklenmedik yaralanmalar ve hastalıklar önlenebilir. Bu kişiselleştirilmiş, çok amaçlı, değiştirilmiş aero-pilates egzersiz programı kolaydır, herhangi bir araç gereç gerektirmez, bireylerin sosyal statülerine uygundur, eğlencelidir, yaralanmalar açısından düşük risk taşır ve modifiye edilebilir. Her bireyde etkili ve verimli sonuçlar elde edilebilir. Bu nedenle, bu program diğerlerinden üstündür.

Anahtar Kelimeler: Exercise, Obesity, Prevention

Doi: 10.17363/SSTB.2017.1.002

MULTI-PURPOSE, PERSONAL, MODIFIED, AEROPLATES EXERCISE PROGRAM AND MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN OBESITY TREATMENT
 
Today's concept of health is based on individual’s attitudes to protect, maintain, and develop the well-being. Exercise is the most potent medication with an adjustable stress level. This descriptive study was conducted with 146 patients who visited the Wellness Center of Afyonkarahisar Directorate of the Public Health between January 2014 and December 2015. Socio-demographic characteristics and anthropometric measurements of patients were obtained. Participants were regularly recruited to the center for monthly checkups. It was asked from patients to show that they exactly applied the exercise plan by filling feedback forms. Patients were not obese in the end of the study. The average weight loss of participants was 12.44±7.58 kg. When a safe and effective exercise appropriate to the physical and social condition of the person is applied, and when the psychological support is provided by using the multidisciplinary approach, participatory adaptation and sustainability increase and this positively affects the weight control and the treatment of obesity related diseases. Furthermore, personalized, multi-purpose, modified aero-pilates exercise program has been considered as an alternative technique to other exercises and sporting activities that are primarily performed for weight loss, healthy life, or treatment of many diseases. An exercise is a medication. When the stress level of an exercise is arranged and prescribed to an individual, it leads to high efficiency and unexpected injuries and diseases can be prevented. This personalized, multi-purpose, modified aero-pilates exercise program is easy, it does not require any tool, it is appropriate to the social status of individuals, it is enjoyable, there is a low risk for injuries, it can be modified according to each individual, and it is efficient. Therefore, this program is superior to others.

Keywords: Egzersiz, Obezite, Önleme

Doi: 10.17363/SSTB.2017.1.002

Tam Metin