Yıl:2013   Sayı: 6   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Emel Taşcı DURAN, Emrah ATAY, Bengisu İMER
GEBELİKTE EGZERSİZ UYGULAMALARI : NEDEN? NASIL?
 
Son yıllarda kadınların çeşitli egzersiz programlarına olan ilgilerinin giderek artması, bu aktivitelerin gebelikte de sürdürülmesine, hatta özellikle bu dönemde estetik kaygılarla egzersiz yapma isteğinin artmasına yol açmıştır. Egzersizin gebelikte gelişen fizyolojik ve anatomik değişikliklere bağlı oluşabilecek riskleri olsa bile, gebelik sırasında egzersiz yapmak çoğu kadın için faydalıdır. Kadınlar obstetrik ve medikal risklere sahipse egzersiz programı tanımlanmadan önce değerlendirilmesi gerekmektedir. Eğer egzersiz yapmak için kontraendikasyon yoksa gebeler düzenli, orta yoğunlukta egzersiz programı için teşvik edilmelidir. Gebelikte uzman kişiler tarafından yaptırılan güvenli egzersizlere katılan kadınların daha kolay doğum yaptıkları, ağrılarının azaldıkları, istenilen kiloya daha kolay ulaştıkları, uyku kalitesinin, kuvvetin, dayanıklılığın arttığı, psikolojik olarak daha iyi bir ruh haline sahip oldukları bilinmektedir. Dolayısıyla egzersiz yoluyla gebelerin yaşam kalitelerinin arttığı söylenebilir. Bu makalenin amacı gebelikte meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişiklikler üzerine egzersizin etkilerini incelemek ve egzersiz uygulamaları hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Egzersiz, Güvenli Egzersiz, Fiziksel AktiviteEXERCISE APPLICATIONS DURING PREGNANCY: WHY? HOW?
 
In recent years, growing interest of women in a variety of exercise programs and also the aesthetic concerns of the pregnancy increased the will of exercise during pregnancy. Although there are some risks of exercising during pregnancy due to the physiological and anatomical changes, it is beneficial for most of the women. If woman has obstetric and medical risks, it should be evaluated before prescribing an exercise program. Pregnant women should be encouraged for regular moderate-intensity exercise program, if there are no contra indications for them. It is known that women who participated in safe exercises by specialist people during pregnancy give birth easier, psychologically have a better mood, reach desired weight more easily, sleep quality, strength and endurance of them increases, and being in pain decreases. Therefore it can be said that the life quality of pregnant women increases via exercise programs.The aim of this article is to examine the effects of exercising on anatomical and physiological changes occurs that during pregnancy and to give information about the exercise practices for pregnant women.

Keywords: Pregnancy, Exercise, Safety Exercise, Physical ActivityTam Metin