Yıl:2012   Sayı: 2   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Işık BAYRAKTAR, Gökhan DELİCEOĞLU, Ayla TEKELİOĞLU, Meral HAZIR, Banu KABAK, Perihan UFUK
ERKEK ADOLESAN GÜREŞÇİLERİN ANTROPOMETRİK PROFİL NORMLARI
 
Bu çalışmanın amacını, güreş branşındaki 13-17 yaş grubu Türk sporcuların yıllara göre antropometrik yetilerine ait norm değerlerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Araştırma grubunu, 13-17 yaş aralığında 33 farklı ilde spor yapan ve tüm yurt çapındaki faal lisanslı güreşçilerin yaklaşık %8,3’ü olan, 415 gönüllü erkek güreşçi oluşturmaktadır. Sporcuların somatotip, vücut yağ oranı ve vücut kitle indekslerini belirlemek için boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, deri kıvrımı kalınlıkları, çap ve çevre ölçümleri elde edilmiştir. Araştırma grubundan elde edilen verilerin ortalama, standart sapma ve yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlardan %10’luk dilimler halinde norm değerleri elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre VKİ değerleri yaş artışına paralel olarak artmıştır. Endormorfi değerleri 13 yaşında en yüksek, 15 yaşında en düşük değerdedir. Mezomorfi değerleri ise yaş artışına paralel olarak artarken, ektomorfi değerleri azalmıştır. Branşın yapısına uygun olarak tüm yaş gruplarında dengeli mezomorfi (2-5-2) görülmektedir. Sporcuların 17 yaş değerlerinin, büyükler kategorisindeki elit sporculara yakın düzeyde olması, yetenek seçiminin son evresine gelindiğini ve kademeli olarak erişkin antrenmanlarına geçiş yapılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Güreş, Adolesan, Antropometrik, NormANTHROPOMETRIC PROFILE NORMS OF ADOLESCENT MALE WRESTLER
 
The aim of this study is to elucidate norm values for antropometric talent in groups of 13-17 year old turkish wrestling athletes equivalent to their ages. The research group consists of 415, 13-17 year old, volunteer men athletes which are doing sports in 33 different states throughout turkey and making up 8,3% of the entire Turkish licensed wrestlers. To search out the somatotype, body fat rate and body mass index of the athletes, their height, their weight, skinfold thicness, diameter measures are made. The average, standart deviation and the percentile values of the given values were calculated. These results were turned into 10% segments and so the norm values were put out. According to our research results the BMI is improving parallel to the age. The endomorph values are lowest at the age of 13, highest at the age of 15. The mezomorph values are increasing parallel to the age, the ectomorph values are decreasing. In accordance to the structure of wrestling a balanced mezomorphy is seen throughout all ages. The values for 17 years old wrestler are showing that they are near to the level of the senior category. This is the last stage of talent selection, now they can step by step cross over to adult training.

Keywords: Wrestling, Adolescent, Anthropometric, NormsTam Metin