Yıl:2019   Sayı: 32   Alan: DAHİLİ TIP BİLİMLERİ  

Havva KAÇAN SOFTA
ENGELLİ ÇOCUĞUN ANNESİ OLMAK
 
Toplumumuzda engelli çocuğa sahip olmak demek güçlüklerle karşılaşmak demektir. Bu güçlükleri aile içinde üstlenen birey genellikle annelerdir. Amaç: Bu çalışmada engelli çocuğa sahip annelerin yaşadığı güçlüklerin değerlendirilmesi ve annenin bu güçlüklerle baş etme gücünün artırılması için yapılabilecekler literatür doğrultusunda tartışılmaktadır. Yöntem: Bu çalışma literatür doğrultusunda yazılmış bir derleme çalışmasıdır. Sonuç: Engelli çocuğun aile bireyleri hem anksiyete, depresyon gibi birçok ruhsal sorun yaşamakta hem de çocuğun bakımında bazı güçlükler ile karşı karşıya kalmaktadır. Engelli çocuğa sahip annelerin bakım yükünü azaltmak hemşirelerin ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vererek annelere destek olmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Engelli Çocuk, Anneler, Hemşirelik

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.6

TO BE A MOTHER OF A CHILD WITH DISABILITIES
 
In our society, having a child with disabilities means to face difficulties. Mother is generally the person who takes the responsibility. Aim: This study discusses the difficulties of mothers with disabled children and what can be done to increase the mother's ability to cope with difficulties. Method: This study is a review of the literature on the subject. Result: Family members of children with disabilities have many mental problems such as anxiety depression and face some difficulties in the care of the child. In order to reduce the burden of care for mothers with disabled children, nurses need to support mothers by providing training in the areas needed.

Keywords: Disabled Children, Mothers, Nursing

Doi: 10.17363/SSTB.2019.32.6

Tam Metin