Yıl:2014   Sayı: 13   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Gönül BABAYIGIT İREZ, Özcan SAYGIN , Sevil YILDIRIM, Halil İbrahim, CEYLAN
AEROBİK DANS VEYA STEP DANS: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE HANGİ EGZERSİZ DENGE, ESNEKLİK VE KAS KUVVETİNİ ARTIRIR?
 
Bu çalışmanın amacı Üniversite öğrencilerinde, Aerobik ve Step dans egzersizlerinin denge, esneklik, kas kuvveti üzerine olan etkilerini karşılaştırmaktır. Gönüllü üniversite öğrencileri Aerobik dans (S=20, 14 erkek ve 6 kadın), Step dans (S=20, 14 erkek ve 6 kadın) ve Kontrol (S=15) olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu hariç, diğer gruplar , 3 ay boyunca haftada 2 kez, 1 saat olmak üzere aerobic dans veya step dans egzersiz programına katılmıştır. Değişkenlerin ön ve son test arasındaki analiz için Wilcoxon Sign testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; Step dans grubunda vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, denge, esneklik, bacak kuvvetinde anlamlı farklılıklara rastlanırken, Aerobik dans grubunda ise sadece denge ve esneklik değişkenlerinde anlamlı farklılıklar görülmüştür. Kontrol grubunda ise değişkenlerde anlamlı farklılıklara rastlanılmamıştır. Step dans ve aerobic dans ile kilo düşmenin, vücut kompozisyonunu geliştime, vücut yağ yüzdesini azaltma bakımından diğer sporlar gibi faydalı araçlar olarak görüldüğü bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Step Dans, Aerobik Dans, Esneklik, Denge, KuvvetAEROBIC DANCE OR STEP DANCE: WHICH EXERCISE CAN INCREASE BALANCE, FLEXIBILITY AND MUSCLE STRENGTH OF UNIVERSITY STUDENTS?
 
The aim of this study was to compare effects of aerobic dance and Step- dance exercises on balance, flexibility and muscle strength in University Students. Volunteer university students were divided three groups as aerobic-dance (N=20, 14 men and 6 women), step dance (N=20, 12 men and 8 women) and control groups (N=15). All groups expected control group were participated 2 times a week an hour aerobic or step dance exercise session during 3 months. Wilcoxon Sign test was used to analyze pretest and posttest results of variables. As a result, although there were significant differences in weight, body fat percentage, balance, flexibility and leg strength of step-dance group, there were only significant differences dynamic balance and flexibility variables of aerobic-dance group (p≤. 0.05). Moreover, there were no significant differences in control group variables. The data of this study indicates that weight loss program with a step dance and aerobic dance are as useful tools as the other sports which enable to decrease body fat percentage, in improving weight for university students.

Keywords: Step Dance, Aerobic Dance, Flexibility, Balance, StrengthTam Metin