Year:2014   Issue: 12   Area:  

Fikriye TOKER, Fırat BAYIR, İlknur KUMKALE
AN EXPLORATORY STUDY ON THE PERCEPTION OF PEOPLE ABOUT PREVENTIVE HEALTH CARE IN TURKEY
 
Objective: The aim of this study is to explore how preventive health services are regarded and implemented by public and to explore the level of knowledge and behavior of people about immunization, early diagnosis and treatment of disease. Data and Methodology: In October, 2012 the 577 questionnaires have been analyzed. In this study, the demographic questions and 5 questions were asked in order to explore level of knowledge of people about PHS. Results: Questionnaires are divided into three groups according to the level of knowledge about PHS as informed (28.89%), semi informed (28.42%), ignorant (42.81%). While 50.2% of people do not regularly immunize any of the family members. On the contrary to 72.6% of people who do not visit a physician without feeling sick, only 27.4% of people visit a physician regularly. Conclusion: Results indicate that some of the demographic variables have significant influence on the level of knowledge and behavior of people about PHS. The results may have key importance on planning the education on heath awareness and leading them to consider taking action before an illness occurs.

Keywords: Preventive Health Services, Health Care, Turkish PeopleTOPLUMUN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ KONUSUNDA BİLGİ ve YARARLANMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
 
Türkiye’nin 37 ilinde Ekim 2012’de basit rastgele örnekleme yöntemiyle uygulanan anket ile ülkemizde toplumun koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgi ve hizmetlerden yararlanma düzeyinin ölçülmesi hedeflenmiş ve demografik verilerin sorularının yanı sıra 5 soru sorulmuştur. Geçerli anket sayısı toplam 577’dir. “Koruyucu sağlık hizmetleri hakkında ne biliyorsunuz” açık uçlu sorusuna verilen yanıtlar tasnif edilmiş ve verilen yanıtlara göre bilgisi yok, az bilgili ve bilgili şeklinde3 grupta toplanmıştır. Anketi yanıtlayan 577 kişinin % 42,81’sinin bilgisi yok, % 28,42’sinin az bilgili ve sadece % 28,89’unun bilgi sahibi olarak değerlendirilmesi oldukça dikkat çekicidir. Araştırmaya katılanların % 72,6’sı hasta olmadıkça hekime gitmediğini ifade etmiş, kontrol amaçlı düzenli hekime gidenlerin oranı % 27,4.tür. Koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi sahibi olma değişkeninin Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum, değişkenine göre farklılık göstermediği, Gelir ve Eğitim Durumu değişkenlerine göre ise farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Hastalanmaksızın genel kontrol amaçlı hekime gitme durumu cinsiyet, yaş ve gelir durumu değişkenlerine göre farklılık gösterirken, medeni durum ve eğitim durumu değişkenlerine göre farklılık göstermemiştir. Bu araştırmanın sonuçları bazı demografik değişkenlerin toplumun koruyucu sağlık hizmetleri hakkında bilgi ve davranış düzeylerinde önemli etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu veriler hastalanmaksızın önceden önlem almayı sağlamak için sağlık bilinci eğitimi planlama ve harekete geçme konusunda katkı verici bir öneme sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Sağlık hizmeti, Türk ToplumTam Metin