Yıl:2018   Sayı: 29   Alan: SPOR BİLİMLERİ  

Gülten HERGÜNER, Turgay Semih YAŞAR, Çetin YAMAN, Hacı Mustafa AKGÜL
TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DE FUTBOL ANTRENÖRÜ YETİŞTİRME MODELİ KARŞILAŞTIRMASI
 
Bu çalışmanın amacı Türkiye ve İngiltere’de futbol antrenörlerinin yetiştirilme sistemlerinin mevcut yapısını incelemek, antrenör eğitimleri ve yükseltme kriterlerini karşılaştırarak, her iki ülkenin benzer ve farklı yönlerine dikkat çekilmesini sağlamaktır. Türkiye ve İngiltere’deki futbol antrenörü yetiştirme sistemi ve eğitim programlarının mevcut durumun betimlendiği bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Bu araştırmada karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından yatay yaklaşımla, sistemlerin ayrı ayrı ve birlikte belirlenen unsurları karşılaştırılarak incelenmiştir. Ayrıca araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak futbol antrenörlüğü alanında uzman görüşü alınmıştır. Araştırma Türkiye ve İngiltere Futbol Federasyonları, eğitim daireleri, Marmara Üniversitesi ve Greenwich Üniversitesi ile sınırlıdır. Federasyon ve eğitim dairelerinden verilen antrenörlük sınıflandırılması, kurs süreleri, kurs ücretleri, kurs eğitim içerikleri, bilgilerine ulaşılarak karşılaştırma yapılmıştır. Üniversitelerin eğitim Programları, bölüm hedefleri ve süreleri karşılaştırılmıştır. Türkiye ve İngiltere federasyonlarıyla yazışmalar yapılmış olup, elde edilen basılı kaynaklar; kitap, bilimsel tez, makaleler ile yönetmelikler değerlendirilmiştir. Futbol antrenörlük kademeleri incelendiğinde Türkiye’de 18 profesyonel, genç, kaleci ve diğ.) farklı kademe verilirken, İngiltere’de 25 (profesyonel, genç, kaleci, uzmanlık) farklı kademe antrenörlük belgesi verildiği tespit edilmiştir. Ülkelerin antrenör yetiştirme sistemi açısından bazı benzerlikleri olmakla birlikte farklılıkların olduğu da tespit edilmiştir. Her iki ülkenin antrenör yetiştirme durumlarındaki farklılıklardan kaynaklı daha iyi antrenör yetiştirilmesine dikkat çekilerek öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkiye–İngiltere, Futbol, Karşılaştırmalı Antrenör Eğitimi

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.10

COMPARISON OF FOOTBALL COACHING EDUCATION MODEL IN TURKEY AND ENGLAND
 
The purpose of this study is to examine the current education structures of football coaches in Turkey and England; compare between the two countries’ coaching education and promotion criteria. The study which examined the coaching education structure between Turkey and England used document analysis method, which is one of the qualitative research methods. Programs of football associations and education institutes which teach football coaching in Turkey and England were examined. Besides, the study used semi-structured interviews with specialists in football coaching. The study was limited to Turkey Football Federation, The Football Association, education department, Marmara University and University of Greenwich. A comparison was made between the federations’ coaching certificates regarding categorization, institutes, course periods, fees, education contents. Another comparison was made between the education departments’ coaching certificates regarding education program, aims of education and departments. Correspondences were made between football associations in Turkey and England and references gathered from both countries were assessed considering the books, theses, articles and regulations. While there are 18 (proffesional, youth, goalkeeper, etc.) different levels given in Turkey regarding football coaching levels; there are 25 different (professional, youth, goalkeeper, speciality) levels of coaching certificates in England. The results revealed that the two countries had certain similarities as well as differences regarding coaching education model. There were differences in coach education of the two countries and suggestions were made with an emphasis on better education of coaches.

Keywords: Turkey-England, Football, Comparative Coach Training

Doi: 10.17363/SSTB.2018.29.10

Tam Metin