Yıl:2020   Sayı: 36   Alan: BESLENME DİYETETİK VE OBEZİTE  

Çağla ALBAY, Burcu YEŞİLKAYA
BESİNSEL TAKVİYELERİN SPORCU BESLENMESİNDE KULLANIMI VE SPORCU PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışma, spor yapan kişilerin kullandıkları besinsel ergojenik takviyelerin vücut gelişimleri üzerindeki etkisini araştırmak, çeşitli spor dallarında performansa etkilerini incelemek amacı ile hazırlanmıştır. Yöntem: Bu derleme son 15 yıla ait sporcu beslenmesi ve sporcu beslenmesinde kullanılan takviye besinler üzerine yapılmış çalışmaların derlenmesiyle oluşturulmuştur. Bulgular: Sporcuların performansını etkileyen önemli faktörlerin başında genetik yapı, uygun antrenman ve beslenme gelmektedir. Her sporcunun beslenmesinde dikkat etmesi gereken temel unsurlar; sağlığın ve performansın devamlılığı, enerji ve besin öğelerinin yeterli tüketilmesini sağlamak, egzersiz öncesi ve sonrası doğru besin seçimi, yapılan sporun türüne göre vücut yağ ve yağsız kütle yüzdesinde devamlılığı oluşturmak, antrenman sonrası toparlanmayı ve vücut sıvı dengesini sağlamak olmalıdır. Son yıllarda farklı seviyede ki sporcular arasında beslenmenin yanında performansı arttırmak ve başarıyı daha kolay yakalamak için besinsel ergojenik yardım kullanımı yaygınlaşmaktadır. Araştırmalar ve klinik deneyler sonucunda özelikle glutamin, kafein, kreatin, vitamin ve mineral takviyelerinin doğru miktar ve oranlarda kullanımlarına izin verilmektedir. Sonuç: Sporcu Beslenmesi üzerine yapılan çalışmalar ve kapsamları gün geçtikçe gelişmektedir. Sağlıklı beslenme temeli oluşturulduktan sonra, bu konuda yapılan son literatür çalışmaları takip edilmek koşuluyla besinsel takviyeler ile spor süreci desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sporcular, Besin Destekleri, Besin, Sporcu Beslenmesi Proteinler, Vitaminler, Mineraller

Doi: 10.17363/SSTB.2020.36.2

THE USE OF DIETARY SUPPLEMENTS IN SPORTS NUTRITION AND VIEW OF THEIR EFFECT ON PERFORMANCE
 
Aim: This study was prepared to investigate the effect of nutritional ergogenic supplements used by people who do sports on their body development in various sports branches. Methods: This review was prepared by compiling the studies on sports nutrition and supplementary foods used in sports nutrition in the last 15 years.Results: Genetic structure, appropriate training and nutrition are the primary factors affect the performance of athletes. The energy needs of athletes differ according to their age, gender, physical activity level and amount of the energy spent. The main factors should be considered in the nutritıon of each athlete must be ensuring the continuity of health and performance, consuming energy and nutrients adeqately, choosing the right food before and after the exercises, establishing continuity in body fat and leaning mass percentage according to the kind of sport performed and ensuring recovery and body fluid balance after training. In recent years, nutritional ergogenic aid has become widespread among athletes at different levels in order to increase the performance and achieve success more easily besides nutrition. As a result of reserarches and clinical trials, espicially glutamine, caffeine, creatine, vitamin and mineral supplements are allowed to be used in correct amounts and proporstions. Conclusion: Studies on Sports Nutrition and their scope are developing day by day. After the foundation of healthy nutrition is established, the sports process is supported with nutritional supplements, provided that the latest literature studies on this subject are followed.

Keywords: Athletes, Dietary Supplements, Food, Sports Nutrition, Proteins, Vitamins, Minerals

Doi: 10.17363/SSTB.2020.36.2

Tam Metin